Spørgsmål til landsstyret vedr. brug af repræsentationskontoen

Demokraterne har en velbegrundet frygt for, at medlemmerne af landsstyret også har misforstået, hvad pengene på en repræsentationskonto kan bruges til, og vi finder det derfor nødvendigt at bede om indsigt heri

Tirsdag d. 30. september 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Landsstyret
Emnekreds: Plattenslageri, Siumut.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. brug af repræsentationskontoen:
Alle medlemmer af landsstyret er udstyret med en repræsentationskonto. Demokraterne ønsker med dette spørgsmål at få et indblik i, hvilke udgifter denne konto bliver brugt til at dække.
Landsstyret bedes på denne baggrund fremsende en komplet og detaljeret liste over, hvilke udgifter der er blevet afholdt på de enkelte medlemmer af landsstyrets repræsentationskonti, siden landsstyrets tiltræden.
Af listen skal det klart fremgå, hvad hver enkelt udgift er blevet brugt til. Ved middage og lignende skal såvel deltagerantal samt deltagere fremgå.

Begrundelse:
Lad det være sagt med det samme: naturligvis skal medlemmerne af landsstyret have en konto til repræsentative formål, så de kan repræsentere vort land. Det manglede da bare.

Når det er sagt, så er det efter Demokraternes mening vigtigt, at offentligheden har hel og fuld indsigt i, hvordan pengene på repræsentationskontoen bliver brugt. Dette skyldes ikke mindst, at historien har vist os eksempler på, at medlemmer af landsstyret for Siumut har brugt pengene på repræsentationskontoen til ganske andre formål end tiltænkt.

Læg hertil, at det nuværende landsstyre allerede har udvist en imponerende mangel på forståelse for, hvilke udgifter landsstyret skal betale og hvilke udgifter partiet Siumut skal betale. Det så vi alle, da landsstyret betalte for, at samtlige medlemmer af landsstyret for Siumut kunne rejse til Maniitsoq for at deltage i Siumuts landsmøde, der jo ellers helt klart er en partibegivenhed.

Demokraterne har på denne baggrund en velbegrundet frygt for, at medlemmerne af landsstyret også har misforstået, hvad pengene på en repræsentationskonto kan bruges til, og vi finder det derfor nødvendigt at bede om indsigt heri.