Landsstyreformanden lader landet og dens befolkning betale prisen for Siumuts interne problemer

Vi kan forstå, at Svend Hardenberg som embedsmand har bedt om en undskyldning fra Folketingsmedlemmet Nick Nielsen. Embedsmænd skal under ingen omstændigheder blande sig i politiske sager. Eller er det blevet sådan, at Siumut og landsstyret nu bliver styret af embedsmænd?

Lørdag d. 14. februar 2015
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Politik, Siumut.

For at rette op på interne problemer i Siumut, har Landsstyreformanden krævet at landsstyremedlemmet Doris Jakobsen får orlov fra sin post. Denne uigennemtænkte handling er yderst mærkværdig. På trods af, at dette landsstyreområde er et af de mest omkostningstunge områder, ofrer man landsstyremedlemmet i dette spil.

På grund af interne problemer skader man nu serviceringen af landet og dens befolkning, idet landsstyreformanden for at redde partiet nu skader befolkningen i sin prioritering. Jeg er meget forundret over Kim Kielsens dispositioner som landets leder, da han jo prøver at løse partiets problemer ved at kamuflere dem ind i landets politiske situation. Hvis man har set gårdsdagens Qanorooq er der her tale om interne partipolitiske stridigheder. Man har ikke internt i partiet diskuteret Kim Kielsens utilfredshed med Folketingsmedlemmet Nick Nielsen, og konsekvensen har været, at Landsstyremedlemmet har måttet have orlov fra sit hverv for at man kunne fyre folketingsmedlemmet. Yderst mærkværdig handling som man under ingen omstændigheder bare kan acceptere og som viser, at koalitionen ikke har kunnet handle ansvarsfuldt på vegne af landsstyremedlemmet.

Hvor er Demokraterne henne?
Vi husker tydeligt, at Demokraterne før i tiden har været de stærkeste kritikere i lignende sager, og derfor er det mærkeligt, at de nu tilsyneladende bare accepterer og tier. Og jeg vil heller ikke undlade at bemærke at Partiet Siumut ikke reagerer overfor deres regering og kommenterer dens handlinger. Atassut er kendt for bare at følge Siumut og derfor vil jeg ikke inkludere dem her i mine kommentarer.

Her vil jeg stille et direkte spørgsmål til koalitionen. Hvornår har man annulleret adskillelsen af de offentliges og politikernes opgaver. Vi kan forstå, at Svend Hardenberg som embedsmand har bedt om en undskyldning fra Folketingsmedlemmet Nick Nielsen. Embedsmænd skal under ingen omstændigheder blande sig i politiske sager. Eller er det blevet sådan, at Siumut og landsstyret nu bliver styret af embedsmænd?

Hvis ikke dette er tilfældet, hvad er så grunden? Hvis forholdene er blevet sådan, at de øverste embedsmænd tager sig friheder til at bede højtstående politikere undskylde for deres handlinger, er vi ude på en farlig kurs. Er udtrykket “styret af embedsmandsvældet” blevet en realitet? Koalitionen må rette ind. Som kaptajner er de ansvarlige for landets styre. Det kan ikke accepteres, at man tier og venter på at stormen stilner af for at redde partiet. Så letsindigt kan man ikke forvalte det politiske ansvar.

Jeg håber, at koalitionen vil komme ud af busken og vise noget ansvar og dermed bevare respekten hos landets befolkning. På vegne af Inuit Ataqatigiit tilkendegiver jeg hermed vores kritik af denne uacceptable situation og beder om, at der må handles. Hvis man er uenige deri, byder vi koalitionen op til en åben debat.