Anmeldelse af "Ti dogmer om Grønland"

Hvis ikke der meget snart kommer anderledes solidariske meldinger fra henholdsvis Grønland og Færøerne, mener jeg at Danmark skal trække sig ud af Rigsenheden.

Torsdag d. 18. december 2008
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Grønlands historie, Rigsfællesskabet, Socialt ansvar.

Indholdsfortegnelse:
Dogme 1: ”Der skal være så smukt i Grønland”
Dogme 2: ”Boligblokkene i Nuuk er en skamplet. De burde rives ned”
Dogme 3: ”Det er en skam, at det gamle fangererhverv er ved at forsvinde”
Dogme 4: ”Grønlænderne er alkoholiserede”
Dogme 5: ”Grønlandsk har 100 ord for sne”
Dogme 6: ”Grønland er så lille, at det ikke kan klare sig uden Danmark”
Dogme 7: ”De veluddannede flygter fra Grønland”
Dogme 8: ”Grønlands politikere er korrupte og nepotistiske”
Dogme 9: ”Grønland er mere betonkommunistisk end Nordkorea”
Dogme 10: ”Bloktilskuddet skal betales tilbage, når Grønland får sine oliemilliarder”


Hej Kim,

Her kommer en ”anmeldelse” af dine 10 dogmer:


Dogme 1: ”Der skal være så smukt i Grønland”

I Grønland lægger man selv stor vægt på, at Grønland er verdens største ø, derfor falder det sprogligt lige for, på dansk at sige ”på Grønland” – med mindre man har boet i Grønland og vænnet sig til at sige ”i Grønland”.

Jeg ved ikke hvad andre siger, men jeg siger da vist også ”på Island” og ”på Færøerne” og der ligger ikke noget nedsættende i det fra min side.

Kritik i Grønland af vendingen ”på Grønland”, har jeg altid opfattet som endnu et krampagtigt forsøg på at finde noget hos danskerne, som man kan kritisere dem for i forhold til Grønland.

De øvrige betragtninger i dogme 1 synes jeg er i orden, men måske lidt ligegyldige.

Dogme 2: ”Boligblokkene i Nuuk er en skamplet. De burde rives ned”

Vi har selv boet sammenlagt 7 år på Sletten, først i blok III og derefter i Blok IV. Det var et godt sted at bo for en familie med 3 børn.

Blokkene er ikke dårligt byggede. Det var/er et godt og solidt byggeri. De blev bare ikke vedligeholdt.

Hvis de var blevet vedligeholdt i træværk og maling m.v., kunne de have stået mange år endnu.

Resten af dogmet om den forkætrede G-60 politik er godt. Her tager du fat på et væsentligt problem. Man vil i Grønland være nødt til at revidere de gængse fordomme, der er opbygget af typer som Lars-Emil Johansen for at bane vej for egen politisk karriere baseret på et kunstigt skabt modsætningsforhold til Danmark.

Hvad vi ser i dag i forhold til bygder og yderdistrikter er katastrofalt. Det er G-60 politik uden alternativ. Man udsulter bygderne uden at etablere alternativer med adgang til arbejde, boliger og alt det der hører til et velfungerende samfund. Jeg har i anden sammenhæng kaldt det for Grønlands ”fattigdomsfælder”.

Disse fattigdomsfælder er skabt i hjemmestyrets tid, de er hjemmestyrets ansvar.

Dogme 3: ”Det er en skam, at det gamle fangererhverv er ved at forsvinde”

Fire ud af fem stjerner til dette dogme :-)

Dogme 4: ”Grønlænderne er alkoholiserede”

I sidste uge kørte vi gennem Vejgaard ind til Aalborg. Klokken var 10 om formiddagen. På fortovet gik to unge mænd med nissehuer på og en åbnet øl i hånden. Det var to grønlændere.

Der bor rigtigt mange grønlændere i Nordjylland, som lever helt almindeligt og som ingen lægger mærke til. Men disse to unge mænd blev set af hundredvis af mennesker. Det skaber fordomme, men hvad kan vi gøre ved det? – Stige ud af bilen og tage øller og nissehuer fra dem, og skælde dem ud?

Og så er det ikke nogen løsning på alkoholproblemerne i Grønland, hverken at der drikkes mere i gennemsnit i Danmark eller at fuldtidsalkoholikerne i Grønland skulle være at finde blandt de fastboende danskere.

Med hensyn til drikkeriet foran Brugsen i Nuuk, så var det noget folk talte om i almindelighed – både på dansk og på grønlandsk. Det så ikke kønt ud, men de genererede jo ikke nogen, dem, der stod og snakkede og drak. Det var kommunalbestyrelsen, der indførte et forbud. Den slags forbud har man også i Danmark.

Dogme 5: ”Grønlandsk har 100 ord for sne”

Jeg kender godt den påstand, men jeg har nu aldrig hørt den dukke op i en snak om Grønlands problemer.

Påstanden deler skuffe med vendingen ”rødgrød med fløde” og påstanden om at ingen andre sprog end dansk har et ord for ”hygge”.

Men hvad gør sådan en ligegyldighed i dogmeselskab med rigtige problemer?

Grønlandsk er svært at lære for hovedparten af voksne tilflyttere. På samme måde som dansk er svært at lære for hovedparten af voksne grønlandsksprogede. Det viser al erfaring.

Resten af dogmet ville jeg undlade at gøre mig klog på, hvis jeg var dig og mig :-)

Dogme 6: ”Grønland er så lille, at det ikke kan klare sig uden Danmark”

En af mine rigtig gode, gamle venner, Jens Simonsen, sagde en gang til mig, at Grønland var et lille land, men Danmark var et stort land. Jeg blev meget forbavset, for den gængse opfattelse i Grønland var den modsatte.

Det havde han opdaget som ganske ung – fortalte han – da han kom til Danmark på uddannelse. Skolen lå et sted i Jylland og for at komme dertil skulle han køre med toget. Det tog mange timer, og hele tiden dukkede der nye byer op, bondegårde, huse, biler, fabrikker og alt muligt andet.

Han var født op opvokset i Narsaq Kujalleq / Frederiksdal, og der skulle man blot gå ind i dalen og op over en gammel, hævet strandkant, så var man fuldstændig alene i verden.

Det er den klogeste betragtning jeg i mit liv har hørt om størrelsesforholdet mellem Grønland og Danmark.

Dogme 7: ”De veluddannede flygter fra Grønland”
Du skriver at påstanden aldrig er blevet dokumenteret. Det tror jeg nok den er. Og jeg kan da – med lidt hjælp fra folk jeg kender - remse op i lange baner navne på folk, der har deres rod i Grønland, som er veluddannede og er flyttet til Danmark, hvorfra de næppe vender tilbage.

Det er muligt at de ikke kan findes ved hjælp af registre i Danmarks Statistik, men de mangler i hvert fald i Grønland, hvor de i antal kunne erstatte en god del af for eksempel de tilkaldte læger, der er så stor mangel på.

Dogme 8: ”Grønlands politikere er korrupte og nepotistiske”

Jeg har gennem mange år været tættere på de problemer og haft et bedre indblik i problemet end de fleste. Og jeg kan godt hilse fra mine erfaringer og sige, at du er meget naiv i din opfattelse.

Korruption og nepotisme måles ikke på de sager, der er kommet for retten, og er faldet til jorden. De få sager er desværre kun mågen på toppen af isbjerget.

Dogme 9: ”Grønland er mere betonkommunistisk end Nordkorea”

Du skriver: ”Hvis man skal drive en virksomhed og har valget, tror jeg enhver ville vælge Grønland”.

Tror du ikke, du skal overlade den slags vurderinger til folk, der faktisk har forsøgt sig?

For eksempel folkene bag bryggeriet i Narsaq, der ikke kunne få adgang til Grønlands hjemmemarked på grund af en eneretsaftale mellem KNI og Nuuk Imeq, som i to retsinstanser er kendt ulovlig, men som nu forsøges anket til Højesteret?

Dogme 10: ”Bloktilskuddet skal betales tilbage, når Grønland får sine oliemilliarder”

Først det med ”karakterdannende perioder” og kronprinsens slæderejse.

De mennesker, der har arbejdet i Grønland, har løst konkrete opgaver. Det årlige bloktilskud er ikke sat på finansloven for at kunne sende folk til Grønland, der skulle ”karakterdannes”. Folk er gennem de sidste 30 år blevet tilkaldt til Grønland for at arbejde, og løn og andre omkostninger til ved dette tilkald er betalt af bloktilskuddet.

Kronprinsen har – takket være et personligt bloktilskud – tid til mange festlige ting, herunder en slæderejse rundt om Nordgrønland. Han er i mellemtiden blevet gift og har fået børn, men han har stadig tid til alt det festlige. Har han også tid til sine små børn?

Du skriver om den billige udnyttelse af Grønlands ressourcer, at de har udgjort en fast indkomst siden Hans Egedes tid.

Det er som man ser på det. Der blev fra starten ført et regnskab for de statslige indtægter og udgifter vedrørende Grønland. Og indtil grundlovsændringen hvilede aktiviteterne økonomisk i sig selv. De penge der blev tjent på Grønland, blev også anvendt i Grønland. Pengene gik til skolevæsen, kirke, sundhedsvæsen, transport og infrastruktur mv.
Fra grundlovsændringen ændredes det drastisk og Grønland blev en nettoudgift for Rigsenheden, med et årligt bloktilskud.

Der er bygget meget siden da. Og hovedparten er bygget for penge bevilget på de årlige finanslove.

Naturligvis er der folk, der har tjent penge på byggeriet. Det ville de også have gjort, hvis pengene var bevilget til andre formål på andre steder end i Grønland. Der er der ingen forskel.

Forskellen er, at resultatet af de årlige bevillinger og de muliggjorte aktiviteter befinder sig i Grønland i form af havneanlæg, elværker, vandværker, kloaksystemer, skoler sygehuse, etagehuse – og jeg kunne blive ved.

Pengene kunne lige så godt have været anvendt her i Nordjylland eller, hvis udviklingen havde formet sig anderledes: på de Dansk-vestindiske Øer.

Min egen holdning til en eventuel tilbagebetaling af bloktilskuddet er: Nej, det skal ikke tilbagebetales.

Rigsenheden (i daglig tale kaldet Danmark) er en solidarisk institution med en fælles ejendomsret til undergrunden i hele Rigsenheden. Gennem mange år har det geografiske Danmark trukket læsset. Hvis der findes råstoffer ved enten Færøerne eller i Grønland, så kan det blive derfra, der i stigende omfang skal hentes penge til den fælles pulje.

Hvis man ikke er enige i det synspunkt i Grønland, så skal man melde klart ud, tage konsekvensen og trække sig ud af Rigsenheden. Først da kan man få det hele for sig selv.

Det fedtspilleri, der nu er lagt op til: at Rigsenheden fortsat skal skyde penge i Grønland indtil den dag, hvor olien måtte springe, hvorefter Grønland vil have det hele for sig selv. Det er simpelt hen for sølle!

Hvis ikke der meget snart kommer anderledes solidariske meldinger fra henholdsvis Grønland og Færøerne, mener jeg at Danmark skal trække sig ud af Rigsenheden.

Ja Kim, det var en anmeldelse af dine 10 dogmer.
Som du kan læse det, så er jeg ikke enig med dig i ret meget. Men det er heller ikke så vigtigt. Det vigtige er, at dine dogmer har dannet en mur, som andre synspunkter kan kastes op imod :-)