Dansk Folkepartis ensomme kamp

Vi er stadig chokerede over, at regeringen og venstrefløjen har givet disse overnævnte indrømmelser til et grønlandsk hjemmestyre, som i øvrigt er dybt gennemsyret af korruption, og som ignorerer enorme sociale problemer i det grønlandske samfund med alkoholmisbrug, incest og vold.

Mandag d. 29. december 2008
Kristian Thulesen Dahl, Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti
Emnekreds: Selvstyre, Socialt ansvar.

I Jyllands-Posten 9/12retter Ulf Thorup en massiv kritik mod de danske politikere for at være alt for berøringsangste i forbindelse med hele sagen om øget selvstyre til Grønland, som grønlænderne stemte ja til i sidste måned.

Aftalen betyder, at Danmark frivilligt afgiver rigdommene i den grønlandske undergrund, samtidig med at de danske skatteydere dog fortsat skal betale over tre mia. kr. årligt i bloktilskud, indtil Grønland vælger at stå på egne ben.

Jeg har fuld forståelse for UT's forundring i denne sag, men han glemmer én ting - nemlig at Dansk Folkeparti faktisk som eneste parti igennem hele forløbet har været modstander.

Vi er stadig chokerede over, at regeringen og venstrefløjen har givet disse overnævnte indrømmelser til et grønlandsk hjemmestyre, som i øvrigt er dybt gennemsyret af korruption, og som ignorerer enorme sociale problemer i det grønlandske samfund med alkoholmisbrug, incest og vold.