Børns vilkår ind i bloktilskud til Grønland

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at det grønlandske landsstyre er mere optaget af selvstændighed og oliedrømme, end at sikre ordentlige vilkår for de grønlandske børn der oplever en opvækst, som ingen børn i verden fortjener. Det er uansvarlig og uanstændig ledelse fra det grønlandske landstyres side, og vi må fra dansk side kræve handling omgående

Onsdag d. 21. januar 2009
Per Ørum Jørgensen, Grønlandsordfører, medlem af Folketinget for Konservative
Emnekreds: Børns vilkår, Folketinget, Rigsfællesskabet, Socialt ansvar.

”Det er fuldstændigt uacceptabelt, at det grønlandske landsstyre er mere optaget af selvstændighed og oliedrømme, end at sikre ordentlige vilkår for de grønlandske børn der oplever en opvækst, som ingen børn i verden fortjener. Det er uansvarlig og uanstændig ledelse fra det grønlandske landstyres side, og vi må fra dansk side kræve handling omgående.”

Det siger den konservative grønlandsordfører Per Ørum Jørgensen, efter rapporter beskriver at mindst 17 % af grønlandske skoleelever går sultne i seng eller i skole.

”Det er ikke nogen nyhed, at der er sociale problemer i Grønland. Men det er uacceptabelt, at problemerne vokser sig stadigt større, og at Grønlands landstyre ikke formår at løse dem eller tage imod det tilbud om hjælp, som den danske regering ved flere lejligheder har tilbudt, " siger Per Ørum Jørgensen.

Det Konservative Folkeparti vil nu have undersøgt, om det er muligt at øremærke dele af bloktilskuddet til en socialreform i Grønland, og om det er i strid med FN´s Børnekonvention at Grønlands landsstyre kontinuerligt afviser dansk assistance og hjælp til at sikre de grønlandske børn ordentlige vilkår.

Ifølge Børnekonventionen skal de grønlandske myndigheder indhente assistance hos andre lande eller organisationer, hvis man ikke kan mobilisere de nødvendige ressourcer indenfor Grønlands egne grænser til at gennemføre en tilstrækkelig levestandard for de grønlandske børn.

(© an)
”En løsning kan være at inddrage en organisation som Unicef, og sammen med dem finde løsninger der kan hjælpe de grønlandske børn til rimelige levevilkår,” siger Per Ørum Jørgensen, der vil fremlægge problemstillingen for velfærdsministeren.

”For os konservative handler dette ikke blot om konventioner eller uskrevne regler om opgavevaretagelse i rigsfællesskabet.

Det handler om, at vi ikke længere vil finde os i, at grønlandske børn bliver udsat for seksuelle overgreb eller skal gå sultne i seng uden at myndighederne griber ind. Det er et konservativt udgangspunkt, at et samfund skal dømmes og vurderes ud fra, hvordan man behandler de svageste, og her vejer hensynet til barnets tarv naturligvis højt,” siger Per Ørum Jørgensen.

/Pressemeddelelse 21. januar 2009 Konservative