Det sunde liv

I lighed med de fleste andre folk i verden, så har vi grønlændere tillagt os nogle vaner, der er usunde for os. Nogle ryger, nogle drikker alkohol, nogle spiser chips, slik og kager. Demokraterne vil gerne gøre en indsats for, at de dårlige vaner bliver udskiftet med gode vaner. Vi håber med dette indlæg at sparke gang i en debat om vores livsstil og vores (dårlige) vaner.

Tirsdag d. 17. februar 2009
Demokraterne  
Emnekreds: Socialt ansvar, Sundhedsvæsenet.

I lighed med de fleste andre folk i verden, så har vi grønlændere tillagt os nogle vaner, der er usunde for os. Nogle ryger, nogle drikker alkohol, nogle spiser chips, slik og kager. Demokraterne vil gerne gøre en indsats for, at de dårlige vaner bliver udskiftet med gode vaner. Vi håber med dette indlæg at sparke gang i en debat om vores livsstil og vores (dårlige) vaner.

Af Astrid Fleischer Rex og Jens B. Frederiksen, landstingsmedlemmer for Demokraterne

© an
Det er ikke kun for vores egen skyld, at vi bør leve et sundere liv. Alkohol, røg og sukker er almindelige årsager til de såkaldte livsstilssygdomme, der optager en stor del af vores behandlingssystem. Derfor er det vigtigt for Demokraterne, at der bliver sat tidligt ind med oplysning om det sunde liv. På den måde er det vores håb, at vi i fremtiden kan minimere antallet af livsstilssygdomme.

Vi har gentagne gange haft fokus på dette emne i de seks år, vi har eksisteret, men vi har desværre ikke mødt forståelse for vore ønsker hos de skiftende Landsstyrekoalitioner. I dette indlæg vil vi skitsere de ting, som vi vil gøre, hvis vi kommer til magten.

  1. For det første vil vi indføre en landsdækkende skolemadsordning, så samtlige folkeskoler serverer et sundt måltid for eleverne hver eneste dag. På denne måde sikrer vi, at børn bliver introduceret til en sund kost, og vi inspirerer dem til, at sund mad også kan smage godt. Som en sidegevinst vil et ordentligt frokostmåltid betyde, at elevernes koncentrations- og indlæringsevne bliver forøget.
  2. For det andet vil vi fordoble antallet af idrætstimer i folkeskolen. På denne måde forøger vi børnenes mulighed for motion og de bliver introduceret til flere forskellige former for idræt. På denne måde kan vi højne muligheden for, at de får lysten til at dyrke idræt i deres fritid.
  3. For det tredje vil vi indføre et landsdækkende sukkerforbud i dagsinstitutionerne. Det betyder, at det skal være slut med at servere is, slik og kage for børnene. Forbuddet gælder også ved fødselsdage. I praksis betyder det, at hvis forældre ønsker at give deres børn noget med til uddeling i anledning af deres fødselsdag eller lignende, så er de nødt til at finde på noget sundt i stedet for den klassiske chokoladekage. Igen er formålet at vise børnene, at det sunde alternativ også er lækkert.
  4. For det fjerde vil vi øremærke afgifterne på sukker, alkohol og tobak. Det betyder rent konkret, at de penge som Landskassen tjener på afgifter fra disse produkter skal bruges til at betale for sundhedsfremmende tiltag som for eksempel en landsdækkende skolemadsordning. Som det er i dag indgår afgifter fra sukker, alkohol og tobak i den daglige drift af vort land.


Med disse tiltag håber Demokraterne, at vi på lang sigt kan opnå to ting:

  • At spare penge i sundhedsvæsenet.
  • At befolkningen bliver både sundere og gladere.


Kilde: Demokraterne