Selvbærende bygder

I sit valgoplæg til bygdebestyrelsesvalgene vil Siumut igen bane vej for selvbærende bygder. I stedet for kun at gå ud fra, at det er Landsstyret, Landstinget eller Kommunerne, der ordner forholdene, vil vi frem til bygdebefolkning med ansvar til at deltage og ordne deres egne forhold.

Torsdag d. 16. april 2009
Siumut  
Emnekreds: Bosætning, G-60, Samfundsforhold, Socialt ansvar.

I sit valgoplæg til bygdebestyrelsesvalgene vil Siumut igen bane vej for selvbærende bygder. I stedet for kun at gå ud fra, at det er Landsstyret, Landstinget eller Kommunerne, der ordner forholdene, vil vi frem til bygdebefolkning med ansvar til at deltage og ordne deres egne forhold.

I mange år, har man arbejdet for at forbedre forholdene for bygdebefolkningen, og efter nytåret, hvor kommunesammenlægningen blev en realitet, er man startet på at få servicering for bygdebefolkningen på samme niveau i kommunerne, hvor man også fokuserer på at forbedre bygdernes servicering fra kommunerne på samme niveau, uden at det koster mere.

Vi må erkende, at serviceringen af forskellige bygder har været meget uensartede, hvor man på udsatte steder har haft yderst udfordrende forhold for befolkningen, hvor vi også finder serviceområdernes arbejdsniveau har været meget uensartet. Det er derfor tvingende nødvendigt, at bruge kommunesammenlægningerne som springbræt til at forbedre serviceniveauet i alle bygder, hvor vi også giver bygdebefolkningerne mulighed for selv at servicere på egne forhold, når det er muligt.

I forbindelse med vores nationaldag den 21. juni til sommer, indfører vi Selvstyret, og baggrunden herfor er, at vi som befolkning skal videreudvikle os i forskellige forhold, og specielt inden for velfærd, kompetencer og kundskaber.

Under selvstyreafstemningen den 25. november 2008 var afstemningsprocenten i flere bygde for selvstyre på 100 procent. Dette resultat indikerer, at bygdebefolkningen i den grad ønsker at stå selv for deres egne anliggender samt for selv at stå for deres udvikling.

Kilde: Siumuts bygdevisioner 2009