Der er behov for et støtte og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug

Vi har således en frisk undersøgelse (Kalaallit Nunaanni Meeqqat) der viser at hver 3. mor i dette land er blevet udsat for seksuelt misbrug. Vi kan som samfund ikke være det bekendt at lade stå til i sådan en situation med et klokkeklart billede og ikke gøre noget!

Tirsdag d. 5. maj 2009
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Socialt ansvar.

Seksuelle overgreb har i nogen tid, været debatteret i medierne, blandt fagfolk og blandt politikere.

Ofre for seksuelt misbrug taler ud om sorgen og familierne rundt i kysten har brug for professionel hjælp. Kort sagt er der sket en nedbrydning af tabuet om seksuelle overgreb.

Men når man som person der er ramt af seksuelt misbrug, bryder langvarig tavshed og indelukkethed er der ikke megen hjælp at hente. Der er hjælp at hente for de der er kommet på afveje i form af alkoholisme og misbrugsproblemer, men for de der har brug for at bearbejde og komme sig efter de senfølger som seksuelt misbrug medfører; er der ikke meget hjælp at hente.

Vi må som samfund tage denne problematik som noget der vedrører alle, samt at problemet kun kan løses effektivt hvis alle partier, alle samfundsorganer og erhvervslivet er opmærksomme på Grønlands indre liv og udfordringer.

I kraft af at der bliver undersøgt og forsket mere i og om omfanget af seksuelt misbrug, i vort samfund er det yderst forpligtende for beslutningstagere her i landet at handle ud fra ny viden.

Vi har således en frisk undersøgelse (Kalaallit Nunaanni Meeqqat) der viser at hver 3. mor i dette land er blevet udsat for seksuelt misbrug. Vi kan som samfund ikke være det bekendt at lade stå til i sådan en situation med et klokkeklart billede og ikke gøre noget! Vi ser dog ikke et billede af hvordan det står til med fædrene i undersøgelsen. Dette kunne være interessant at få et helhedsbillede hvor også faderen i familien indgår i tallene.

Vi i IA, mener at vi skal have kortlagt behovet for behandling af ofre for seksuelt misbrug. Det er simpelthen ikke nok med forebyggelse og oplysning. Der må arbejdes intensivt på at få etableret forskelligartede og relevante behandlingstilbud til ofre for seksuelle overgreb. Samtidig med, at der etableres uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb for både de frivillige og de professionelle.

I erkendelsen af at en telefonlinje, der på sin vis er opstået på frivillig basis fra støtteforeningen Tasiorta, kun har åbent 4 timer om ugen, samt at behovet er langt større - må vi erkende at vi har brug for at gøre noget her og nu. I de få måneder, Tasiorta’s telefonrådgivning har eksisteret, har mange kvinder og mænd benyttet sig af tilbuddet. Alene dette viser at behandlingsbehovet er stort.

Vi har brug for en kortlægning på området samt en nationalstrategi for forebyggelse og behandlingsmuligheder i fremtiden.

Derfor foreslår Inuit Ataqatigiit at der oprettes et støtte og behandlingscenter for ofre:

Hvis formål kunne være:

  • At hjælpe incestudsatte/seksuelt misbrugte og deres pårørende til bedre at kunne mestre senfølger af incest/seksuelle overgreb i barndommen og til at mobilisere egne kræfter,
  • At skabe fora, hvor hhv. incestudsatte/seksuelt misbrugte og deres pårørende kan dele deres problemer, erfaringer, helingsproces og håb for fremtiden.
  • At sikre incestudsatte/seksuelt misbrugte, deres pårørende samt professionelle, som arbejder med målgruppen, rådgivning og vejledning om handle – og behandlingsmuligheder.
  • Opsamling af viden og erfaringer.


Kilde: Inuit Ataqatigiit