Anbefalinger angående børns og familiers trivsel

Flere undersøgelser, bl.a. „Børn i Grønland – En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel“ fra 2008, viser, at alt for mange af vores børn har det svært. Det fik daværende landsstyre i begyndelsen af 2009 til at nedsætte 7 arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger på børne- og familieområdet.

Mandag d. 26. oktober 2009
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår, Socialt ansvar.

Flere undersøgelser, bl.a. „Børn i Grønland – En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel“ fra 2008, viser, at alt for mange af vores børn har det svært. Det fik daværende landsstyre i begyndelsen af 2009 til at nedsætte 7 arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger på børne- og familieområdet.

Det nye landsstyre valgte af intensivere arbejdet og besluttede, at en samlet rapport med anbefalinger fra arbejdsgrupperne skulle foreligge den 1. okt. 2009. Disse anbefalinger skal være en del af en koordineret strategi på børne- og familieområdet.

Arbejdsgrupperne har efter 6 måneder afleveret deres anbefalinger, hvorefter en styregruppe har prioriteret de vigtigste, som er:

  • Etablering af et tværfagligt Børneråd i Grønland
  • Program for holdningsbearbejdelse og socialt ansvar
  • Etablering af et børnehus i Grønland
  • Etablering af væresteder for børn og unge i alle byer og større bygder
  • Intensivering af efteruddannelse for ansatte inden for socialområdet i sociallovgivning og sagsbehandlingsloven


Baggrund og flere detaljer kan læses i rapporten og i denne kortere sammenfatningsversion:
Anbefalinger angående børns og familiers trivsel

Hele rapporten og anbefalinger kan fra midten af november 2009 downloades på Departementet for Sociale Anliggenders hjemmeside: Nanoq.gl.