§-36 spørgsmål: Føtalt alkohol syndrom

Disse symptomer kan give barnet problemer med helbredet, psyken i form af depressioner, angst, søvnproblemer, adfærdsproblemer og de kan have det svært i skolen. Alle disse problemer kan endvidere føre til at barnet som er født med dette syndrom kan føre problemerne videre til sine egne børn og dermed er en ond cirkel påbegyndt.

Mandag d. 8. februar 2010
Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Socialt ansvar.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
Har landsstyret tal på hvor mange børn der her i Grønland bliver født med enten Føtal alkohol syndrom eller Føtal alkohol effekt pga. moderens alkoholindtag under gravi-diteten?

Begrundelse:
Føtalt alkohol syndrom (FAS) er karakteriseres ved at det kan forårsage væksthæmning før og efter fødslen, skader i centralnervesystemet som kan give adfærdsforstyrrelser, retardering og neurologiske abnormiteter. Syndromet kan også give karakteristiske ansigtstræk med korte øjenspalter, langstrakt midtansigt, affladet overkæbe, tynd overlæbe og lang affladet filtrum(stykket mellem overlæben og næsen).

Alle disse symptomer kan derfor give barnet problemer med helbredet, psyken i form af depressioner, angst, søvnproblemer, adfærdsproblemer og de kan have det svært i skolen. Alle disse problemer kan endvidere føre til at barnet som er født med dette syndrom kan føre problemerne videre til sine egne børn og dermed er en ond cirkel påbegyndt.

Føtalt alkohol effekt er lidt sværere at diagnosticere, da børn med denne lidelse ikke har fysiske tegn på sygdommen. Men de kan dog have de samme problemer som børn født med føtalt alko-hol syndrom. Disse børn kan ofte blive diagnosticeret som DAMP-børn, da disse to lidelser lig-ner meget hinanden.

I Danmark bliver der ifølge sundhedsstyrelsen født mellem 75-100 børn med syndromet om året. Men i alt er det blevet anslået at der bliver født omkring 400 børn med skader som skyldes moderens alkoholforbrug under graviditeten i Danmark.

FAS og FAE giver derfor mange negative følgevirkninger på et barn, hvis mor har drukket for meget alkohol i løbet af graviditeten. Barnet vil derfor få det svært i livet og skal have ofte have specialundervisning og vil føle sig ”unormal” og måske dummere end sine jævnaldrene. Barnet vil derfor allerede ved fødslen være dårligere stillet end andre børn hvis mor ikke har drukket for meget under graviditeten og alt dette kan således føre til at børnene videreføre disse problemer til sien egne børn.

FAS og FAE skaber derfor mange problemer for samfundet, og derfor er det vigtigt at få tal på hvor mange der lider af disse to uhelbredelige lidelser i Grønland.