Bortsmidt tøj uacceptabelt!

Det er aldeles uacceptabelt dersom en stor dagligvarebutik i Grønland får for vane, at smide anvendelige og godt tøj væk som affald. Dette står i skærende kontrast til dagens realiteter i Grønland, hvor vi stadig har alt for mange mindrebemidlede og forsyningsmæssige problemer. Det er et unødigt misbrug af værdier og genstande.

Torsdag d. 18. februar 2010
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Samfundsforhold, Socialt ansvar.

Inuit Ataqatigiit kan under ingen omstændigheder godtage at Pilersuisoq A/S blot bortsmider beklædningsgenstande som umiddelbart ikke kan sælges som affald.

Det er aldeles uacceptabelt dersom en stor dagligvarebutik i Grønland får for vane, at smide anvendelige og godt tøj væk som affald. Dette står i skærende kontrast til dagens realiteter i Grønland, hvor vi stadig har alt for mange mindrebemidlede og forsyningsmæssige problemer. Det er et unødigt misbrug af værdier og genstande.

Inuit Ataqatigiit skal stærkt opfordre til at episoden ikke gentager sig fremover. Vi mener samtidig, at vi har krav på redelige og ærlige oplysninger om grunden til denne handling. En undskyldning med at dette er sket af hensyn til de private næringsdrivende er ikke nok.

Med denne handlemåde udstilles virksomheden Pilersuisoq’s fuldstændige ideløshed og manglende kreativitet. Rundt omkring i bygder og i yderdistriktsbyer er der som bekendt et mindre udbud af egnet tøj, sko- og støvler o.l. og dermed en mangelsituation. Man kan så spørge hvorfor man ikke har undersøgt afsætningsmulighederne til disse steder? I Qaanaaq er det eksempelvis ganske almindeligt at udbudet af tøj indskrænker sig til dyrt og ikke særligt velegnet tøj, det højarktiske klima taget i betragtning.

Virksomheden kunne også have allieret sig med Røde Kors med henblik på, at donere det bortsmidte tøj til nødlidende i alverdens katastrofeområder.

Inuit Ataqatigiit skal hermed opfordre Pilersuisoq A/S til at tilrettelægge en salgsstrategi som egner sig til det grønlandske samfund og i forhold til folks reelle købekraft. Det kan ikke være rigtigt at man blot skal bortsmide brugbart mangelvare. Handlemåden er et hån imod samfundets mest trængende og er derfor også kraftigt kritisabelt.