Tuberkulosescreening i Kuummiut

De sidste 5 år er der anmeldt gennemsnitlig 73 tilfælde om året svarende til en hyppighed på ca. 130 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Dette placerer Grønland på niveau med flere afrikanske og asiatiske lande.

Onsdag d. 2. juni 2010
Landslægeembedet
Emnekreds: Bygder, Samfundsforhold, Socialt ansvar, Sundhedsvæsenet.

Tiniteqilaaq 1998 © an

Landslægeembedet og TB-gruppen har, med baggrund i en alvorlig høj og stigende forekomst af tuberkulose i bygden Kuummiut, iværksat en screening for tuberkulosesmitte med blodprøve og spørgeskema.Resultaterne fra undersøgelsen har vist at 43 % af befolkningen i Kuummiut er smittet med tuberkulosebakterien. At være smittet betyder ikke at man har tuberkulosesygdom-men og det er kun en del af dem der har tuberkulosesygdom i lungerne der kan smitte andre. Hos voksne er livstidsrisikoen for at udvikle tuberkulosesygdommen når man er smittet 6-8 %, mens den for børn og unge er 20-25 %.

Tasiilaq Sygehus er lige nu i gang med det meget omfattende arbejde at indkalde og undersøge alle de smittede for tuberkulosesygdom. Hvor mange af de smittede der har udviklet tuberkulosesygdommen vides endnu ikke. Der skal efterfølgende tages stilling til hvem der skal i egentlig behandling, hvem der skal i forebyggende behandling samt den videre kontrol.

Tuberkulose har været et problem i århundreder i Grønland, men ved en stor indsats fra 1955 og ti år frem lykkedes det at reducere forekomsten med 90 %. Dette bragte den grønlandske tuberkuloseforekomst på niveau med Danmark. Siden 1990 har der dog igen været stigning i antallet af tuberkulosetilfælde. De sidste 5 år er der anmeldt gennemsnitlig 73 tilfælde om året svarende til en hyppighed på ca. 130 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Dette placerer Grønland på niveau med flere afrikanske og asiatiske lande.

Det er vigtigt at understrege, at tuberkulose stadig er et stort problem, og kræver op-mærksomhed fra sundhedsvæsenet og de centrale myndigheder, men også fra den en-kelte borger. Hvis man har hostet gennem længere tid (4 uger) eller en i den nærmeste familie har hostet gennem længere tid bør sundhedsvæsenet kontaktes med henblik på eventuel undersøgelse for tuberkulose.