Dialog med organisationer om Alcoa er nødvendig

Landsstyret har bedt Alcoa om at indgå i dialog med de organiserede parter på arbejdsmarkedet for at diskutere hvilke vilkår en midlertidig, udefrakommende arbejdskraft på et andet lønniveau kan fungere under.

Mandag d. 8. november 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Alcoa, Efterforskning, Råstoffer, Socialt ansvar, Økonomi.

Landsstyret havde den 28. oktober 2010 møde med Alcoa, hvor den fortsatte udvikling for aluminiumsprojektet blev drøftet.

Hovedemnet på mødet var især spørgsmålet om arbejdskraft i anlægsfasen. Landsstyret og Alcoa diskuterede muligheden for at anvende midlertidig udenlandsk arbejdskraft, under vilkår der gælder specifikt for dette store projekt.

- De analyser som landsstyret har gennemført uafhængig af Alcoa viser klart, at aluminiumsprojektets gennemførelse kan blive til gavn ikke blot for Maniitsoq og Qeqqata Kommunia, men for hele Grønland. Der vil dermed blive etableret en eksportvirksomhed, som kan bidrage til vores samfundsudvikling i generationer fremover. Der er dog stadig en række udfordringer for projektet som skal overvindes, før vi er sikre på at det kan realiseres, siger Medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen.

Det står klart for parterne, at et projekt, der skal begå sig i international konkurrence forudsætter et fokus på at minimere anlægsomkostningerne.

Landsstyret har som mål at skabe et konkurrencedygtigt projekt, som skaber mest muligt værdi for Grønland på lang sigt, men som samtidig skaber muligheder for vores hjemlige arbejdskraft og virksomheder også i anlægsperioden.

Landsstyret har derfor bedt Alcoa om at indgå i dialog med de organiserede parter på arbejdsmarkedet for at diskutere hvilke vilkår en midlertidig, udefrakommende arbejdskraft på et andet lønniveau kan fungere under.

For landsstyret er det af betydning at der kan findes en balance, der både sikrer samfundets interesser og skaber et levedygtigt projekt, der kan skabe arbejdspladser og være med til at udvikle vores samfund. I dette indgår at vores eksisterende virksomheder og arbejdskraft anvendes bedst muligt også i anlægsfasen, samtidig med at samfundets langsigtede interesser sikres ved at skabe et konkurrencedygtigt projekt.

- Landsstyret ser derfor frem til at der opstartes en dialog med arbejdsmarkedets parter, og vil fortsat, sammen med Landstinget og Alcoa arbejde for at sikre både Grønlands langsigtede interesser og projektets fremdrift, slutter Ove Karl Berthelsen.