Økonomisk Råds rapport 2010

Der er behov for årlige budgetforbedringer i størrelsesordenen op mod 1,0 mia. kr. frem mod 2040 for at sikre balance mellem indtægter og udgifter.

Torsdag d. 11. november 2010
Økonomisk Råd
Emnekreds: Bosætning, Samfundsforhold, Selvstyre, Socialt ansvar, Økonomi.

Fremskrivningen af den offentlige saldo viser et forløb, som klart er uholdbart. Forskellen mellem udgifterne og indtægterne vil vokse dramatisk frem mod 2040. De forventede indtægter er ikke store nok til at finansiere de forventede udgifter. Denne fremskrivning i den offentlige saldo kan ikke blive til virkelighed. Underskud i denne størrelsesorden vil ikke kunne finansieres ved lånoptagelse. Der bliver således hurtigt behov for at foretage finanspolitiske tilpasninger i form af reduktion i udgifterne eller stigning i landskassens indtægtsgrundlag i perioden frem mod 2040.

Størrelsen af de nødvendige tilpasninger udtrykkes i finansindikatoren, som under de nuværende rammer for den offentlige udgiftspolitik og indtægterne kan opgøres til -7,9 pct. af BNP. Det betyder, at der er behov for årlige budgetforbedringer i størrelsesordenen op mod 1,0 mia. kr. frem mod 2040 for at sikre balance mellem indtægter og udgifter.

Læs det hele her:
Økonomisk Råds Rapport 2010
By- og bygdebørns uddannelse og erhvervsindkomst
Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040