Tilskud til sælskind er øget med 1,5 mio. kr.

KNAPK anmodede landsstyret om at arbejde for tilvejebringelse af ekstra midler til indhandlingstilskud til sælskind for resten af 2010. Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Lørdag d. 13. november 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Bosætning, Bygder, Levevilkår, Socialt ansvar, Sælfangst.

Landsstyret har fået godkendt ansøgning om ekstra bevilling til indhandlingstilskud til sælskind efter ansøgning hos Finansudvalget.

Der blev bevilget kr. 1.500.000 i yderligere tilskud til indhandling af sælskind for november måned. Det betyder, at der yderligere kan indhandles ca. 3.700 stk. sælskind. Til-skuddet omfatter skind af ringsæl og grønlandssæl og således omfatter ikke indhandling af skind fra klapmyds, remmesæl og buksesæl.

Indhandlingstilskuddet skal udbetales til personer med erhvervsjagtbevis, som indhandler sælskind, der opfylder kvalitetskravene i prisaftalen mellem GG A/S og KNAPK.

Der er en resterende pulje på knap 5.500 skind der er afsat til december i henhold til servicekontrakten mellem Great Greenland og KNAPK. Denne pulje er afsat til december for at sikre indtjeningsmuligheder lige før højtiderne.

Landsstyrets ansøgning skete efter henvendelse fra KNAPK, der henviste til meddelelsen om lukning af indhandlingen fra d. 22. oktober til 1. december 2010. KNAPK anmodede landsstyret om at arbejde for tilvejebringelse af ekstra midler til indhandlingstilskud til sælskind for resten af 2010. Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Indhandling af sælskind i november kan først åbnes når Great Greenland har udsendt besked derom.