Fiskerne og fangerne vil altid være til gavn for vort land

Fiskerne og fangerne er vigtige brikker i landets opretholdelse og vil altid forblive vigtige. Ikke mindst i forbindelse med den siddende landsstyres kurs med at være selvforsynende med fødevarer, har vi til stadighed brug for vores fiskere og fangere

Onsdag d. 17. november 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Bosætning, Fangst, Oprindelige folk, Socialt ansvar.

(an)

Fiskerne og fangerne er vigtige brikker i landets opretholdelse og vil altid forblive vigtige. Ikke mindst i forbindelse med den siddende landsstyres kurs med at være selvforsynende med fødevarer, har vi til stadighed brug for vores fiskere og fangere.

Her er det vigtigt at gøre opmærksom på at Fisker- og fangerskolen i Uummannaq hele tiden skal gøres bedre og skal understøtte dette mål.

Vi har også andre hensigter med at øge vores selvforsyning i landet. Når landsstyret indgår serviceaftaler, går vi altid efter at skabe vejen til forbedringer, bl.a. i aftaler med Arctic Green Food og med Royal Greenland. For at opnå målet har vi indarbejdet dette i regionaludviklingsstrategien, herunder også planer om at lave en oplysningskampagne med henblik på at få befolkningen til at spise mere lokalfanget-lokalproduceret mad.

For nylig udkom ‘Status for bosteder i Grønland 2010’ Her kan der læses, at samtlige bygder har en samlet indtjening på 150 millioner kroner. Det er også tidligere blevet konstateret, at offentligt ejet virksomheder med kantiner bruger for 260 million kroner til køb af eksporteret fødevarer. Hvis disse virksomheder kunne købe lokalt, vil det give bygdernes og yderdistriksternes økonomi et mærkbart løft.

Det er også glædeligt at Grønlands Arbejdsgiverforening som een af arrangørerne for nylig har lavet et seminar om fødevarer fra vort land. Her blev det bl.a. besluttet, at der skal skabes et samarbejde omkring fødevarer produceret her i landet. Disse skal bl.a arbejde for at øge overskuddet i indtjeningen til gavn for alle, herunder skal handelsstanden også være medvirkende.

Jeg mener, at vi har en udmærket mulighed for fremskridt hvis vi alle deltager, især fiskerer- og fangere. Hvis man tager godt imod og udnytter de kommende muligheder, kan det skabe en lys fremtid, og være til yderligere gavn, eksempelvis hvad angår befolkningens sundhed.

Der er mange arbejdsopgaver. Hvis vi alle løfter i flok, vil resultatet være størst. Hvis vi udnytter ressourcerne ordentligt, og ikke mindst sørger for vedvarende udnyttelse af disse, vil vi opnå det største resultat.

Kære fiskere og fangere. Jeg lykønsker Jer på dagen og ønsker for Jer et godt arbejde.