Også de ældres vilkår skal til stadighed forbedres

Incitamentet kan ske ved lovkrav om ældrepolitik på arbejdspladserne. Dette vil signalere behov og ønske fra samfundets side, der kan løses ved arbejdspladsernes, private såvel som de offentlige arbejdspladsers, medansvar for det samfund, de lever i og de ældres ønske for samme.

Tirsdag d. 30. november 2010
Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Samfundsforhold, Socialt ansvar.

(an)
Inuit Ataqatigiit prioriterer velfærd, også for de ældre. Vi mener at det at blive ældre ikke skal give utryghed, men tværtimod vished om et trygt og sundt ældreliv, der til stadighed vil udvikle sig og forbedre sig.

Inuit Ataqatigiit mener at det er nødvendigt at drage fordel af de ældres store viden og erfaring. Dette kan eventuelt ske ved at skabe incitament for seniorordninger i arbejdspladserne. Incitamentet kan ske ved lovkrav om ældrepolitik på arbejdspladserne. Dette vil signalere behov og ønske fra samfundets side, der kan løses ved arbejdspladsernes, private såvel som de offentlige arbejdspladsers medansvar for det samfund, de lever i og de ældres ønske for samme.

Det er dog ikke kun de ældre som Inuit Ataqatigiit arbejder for, også førtidspensionisternes levevilkår bør forbedres og forbedres, senest ved landsstyrets tiltag, der trådte i kraft den 1. juli i år. Engagementet bør ikke overses, da seneste stigning for førtidspensionisternes pension skete i 1999.

Det bør understreges at det ikke er en lappeløsning, men et reelt tiltag. Et yderligere tiltag for at få flest i arbejde, kunne være at skabe skånejobs for førtidspensionister lignende seniorordninger nævnt i forudgående afsnit. En undersøgelse i 2008 viser at det vil være muligt at få flere førtidspensionister i arbejde.

Lovgrundlaget for ældrepolitikken opdateres ved ændring af landstingets bekendtgørelse nr. 3 af den 7. maj 2007. I forslaget stiles der imod, at der ved partners dødsfald vil den efterladte kunne oppebære den afdødes pension i to måneder. Vi er glade for den totale tilslutning fra partierne og landsstyret. Til lovsforslaget er der ønske fra andre partierne om at kunne inkludere førtidspensionisterne. Lovsforslaget med tillægget om førtidspensionisterne er nu i udvalgsbehandling.

Vi løber ikke fra vores valgløfter,men vi er også samtidigt klar over at kunne planlægge og prioritere i forhold til den stramme økonimsike realitet som vi lever under.