Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Det anføres i de almindelige bemærkninger at lovforslaget vil have økonomiske konsekvenser for den danske stat eftersom forsikringsordningen administreres af den danske stat. Denne økonomiske virkning fremkommer blandt andet ved at staten opretholder den nugældende statsgaranti for underskuddet i gruppelivsforsikringen og at staten forsat giver et tilskud til forsikringspræmierne i gruppelivsforsikringerne således at præmiebetalingen belaster betalerne mindst muligt.

Tirsdag d. 7. december 2010
Landstingets Erhvervsudvalg
Emnekreds: Erhverv, Socialt ansvar.

Lovforslaget har til formål at erstatte den nuværende anordning om arbejdsskadesikring i Grønland med en lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Baggrunden for ønsket om at erstatte den nuværende anordning med en lov er, at en anordning i realiteten ikke kan ændres, når den først er trådt i kraft, da dette vil kræve behandling i Folketinget. Dette medfører at ændringer i den grønlandske arbejdsskadesikringordning er yderst omstændelige og ikke altid kan gennemføres, selvom der fra grønlandsk side måtte være ønsker om det.

Lovgrundlaget for arbejdsskadesikringen i Grønland har bygget på anordninger, som har sat de gennem tiderne gældende danske arbejdsskadelove i kraft i Grønland. Anordningerne er forbundet til de skiftende danske love. Anordningerne kan alene sætte en dansk lov eller en dansk ændringslov i kraft i Grønland. Det er ikke muligt at ændre i anordningerne uafhængigt af de danske love.

Når anordningen nu erstattes af en lov bliver der mulighed for at Inatsisartuts eller Naalakkersuisuts ønsker om ændringer i lovgrundlaget for den grønlandske arbejdsskadesikring kan ske på en hurtig og nem måde. Loven hjemler ligeledes en mulighed for at Selvstyret efter forhandlinger med staten kan hjemtage området.

Det anføres i de almindelige bemærkninger at lovforslaget vil have økonomiske konsekvenser for den danske stat eftersom forsikringsordningen administreres af den danske stat. Denne økonomiske virkning fremkommer blandt andet ved at staten opretholder den nugældende statsgaranti for underskuddet i gruppelivsforsikringen og at staten forsat giver et tilskud til forsikringspræmierne i gruppelivsforsikringerne således at præmiebetalingen belaster betalerne mindst muligt.

Læs Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland