Hans Enoksen kræver ekstraordinær landstingssamling

Det utroligt vanskelige vilkår som landsstyret byder medborgere i årets mørkeste tid og hvor vintermørket har sat sig i Nordgrønland som indbyggerne har meget svært ved at kapere giver anledning til øjeblikkelig ekstraordinær samling i Landstinget.

Onsdag d. 15. december 2010
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Emnekreds: Levevilkår, Politik, Socialt ansvar.

Åbent brev til formanden for Landstinget
Med tanke på vore medborgeres ve og vel over de efterhånden vanskelige vilkår de lever under (her tænkes på fiskerne og fangerne) og den fuldstændige ligegyldighed landsstyret udviser over de faktiske forhold skal jeg hermed anmode formanden for Landstinget om at indkalde til en ekstraordinær samling.

Det utroligt vanskelige vilkår som landsstyret byder medborgere i årets mørkeste tid og hvor vintermørket har sat sig i Nordgrønland som indbyggerne har meget svært ved at kapere giver anledning til øjeblikkelig ekstraordinær samling i Landstinget.

For forsørgerne har nemlig ingen muligheder for at kunne brødføde deres familier og betale deres regninger. Forholdene kan ikke opretholdes af arbejderne og fisker/fangerne.

Menneskerettighederne er sat ud af kraft, de er nemlig frataget retten til at forsørge sig selv og deres familier, og dette kan forvaltningsmæssigt ikke opretholdes! Derfor Formand for Landstinget jeg opfordrer dig kraftigt om at modtage min henvendelse positivt.

De har ingen muligheder for at indhandle sælskind, indhandlingen af torsk er blevet stoppet, indhandlingen af hellefisk er blevet lukket og den afledte konsekvens af dette er endvidere at mange lønmodtagere er uden arbejde.

Julen nærmer sig, hvad skal fisker- og fangerne samt lønmodtagerne leve af? Og hvis deres eksistensgrundlag fortsat på regeringsniveau er afskåret kan denne på ingen måde opretholdes.

Det er nemlig din pligt som formand for Landstinget, at sætte dig kraftigt imod denne ophævelse af basale menneskerettigheder.

Det er at du i din egenskab som formand for Landstinget beskytter borgernes forsørgerpligt for deres familier og børn!

Læs også:
Hvordan forestiller du dig fremtidens velfærd og skatteforhold