Tilskud til indhandling af sælskind er igen øget med 1,5 mio. kr.

Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Fredag d. 17. december 2010
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Bosætning, Bygder, Levevilkår, Socialt ansvar, Økonomi.


(an)

Landsstyret har fået godkendt ansøgning om en yderligere ekstra bevilling til indhandlingstilskud til sælskind efter ansøgning hos Finansudvalget.

Der blev bevilget kr. 1.500.000 i yderligere tilskud til indhandling af sælskind for december måned. Det betyder, at der yderligere kan indhandles ca. 3.700 stk. sælskind. Tilskuddet omfatter skind af ringsæl og grønlandssæl og således omfatter ikke indhandling af skind fra klapmyds, remmesæl og buksesæl.

Indhandlingstilskuddet skal udbetales til personer med erhvervsjagtbevis, som indhandler sælskind, der opfylder kvalitetskravene i prisaftalen mellem GG A/S og KNAPK.

Landsstyrets ansøgning skete efter henvendelse fra KNAPK, der henviste til meddelelsen om lukning af indhandlingen fra d. 6. december for resten af 2010. KNAPK anmodede landsstyret om at arbejde for tilvejebringelse af ekstra midler til indhandlingstilskud til sælskind for resten af 2010.

Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Indhandling af sælskind i december kan først åbnes når Great Greenland har udsendt besked derom.

Baggrundsinformation
Der er i finanslov 2010 afsat i alt 25.917.000 kr. til indhandling af sælskind og til administration af indhandlingen, hvor der indgås en servicekontrakt mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Great Greenland. Derudover godkendte Finansudvalget d. 15. november 2010 en ansøgning om tillægsbevilling på 1,5 mio. kr., som gav mulighed for indhandling af ca. 3.700 ekstra sælskind.

Det forudsættes, at tilskuddet fra tillægsbevillingen skal udbetales for resten af december 2010, og at det omfatter ca. 3.700 stk. sælskind med uændret indhandlingspris på 250 kr. samt 592.000 kr. i servicekontrakt når indhandlingsomkostninger pr. skind sættes på 160,00 kr.

Great Greenland A/S meddelte den 3. December 2010, at der efter en opgørelse af indhandlingen den 2. december 2010, nu kun var 1.100 sælskind tilbage at indhandle, af den samlede kvote på 64.659 sælskind for 2010, hvorfor indhandlingen ville lukkes d. 6. december 2010.

Der var efter at indhandlingen åbnede den 23. november 2010 blevet indhandlet meget voldsomt. På trods af at Great Greenland havde tilbageholdt en kvote til indhandling i december 2010, var denne allerede så godt som opbrugt d. 3. december, på grund af den meget voldsomme indhandling.

Bilag 1: Indhandlingsdata fra GG A/S

Indhandlede sælskind (antal) 2008 2009 2010
Servicekontrakt 92.000 67.000 61.000
Tillægsservicekontrakt   10.000 ca. 3.700
Per år 81.580 77.143 65.474
Per måned 6.798 6.429 5.456
Per dag 224 211 179
Antal fangere, der har
indhandlet til og med oktober
  1.274 1.122


Indhandlede sælskind (antal) Okt 2009 Nov 2009 Dec 2009 Okt 2010 Nov 2010 Dec 2010
Per måned 7.568 11.230 5.951 14.248 5043 4.064
Per dag (gennemsnit) 244 374 192 460 168 131