Ordblinde

I dag er det desværre sådan, at en stor gruppe borgere ikke har en kompetencegivende uddannelse. Mange af disse mennesker har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af fejlslagen skolegang og/eller læsevanskeligheder herunder ordblindhed.

Lørdag d. 8. januar 2011
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Socialt ansvar, Uddannelse.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Landsstyret bedes redegøre for, hvordan man i dag hjælper ordblinde unge og voksne samt andre med læsevanskeligheder, så det bliver muligt for disse udsatte grupper at få en kompetencegivende uddannelse.
  2. Hvilke initiativer har landsstyret planlagt for at hjælpe de ovenfor nævnte grupper?
  3. Vil landsstyret inddrage det i sine overvejelser, at højskoler og Piareersarfiit skal udbyde kurser for ordblinde unge og voksne og andre med læsevanskeligheder?

Begrundelse
I dag er det desværre sådan, at en stor gruppe borgere ikke har en kompetencegivende uddannelse. Mange af disse mennesker har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af fejlslagen skolegang og/eller læsevanskeligheder herunder ordblindhed.

Demokraterne anser det som yderst vigtigt for både det enkelte menneske og for samfundet som helhed, at alle får en kompetencegivende uddannelser. Det er derfor essentielt, at borgere med læsevanskeligheder får den rette hjælp til at blive opkvalificeret, så de kan blive stand til at gennemføre en uddannelse.

Gennem de årlige finanslove yder samfundet tilskud til såvel højskolerne som til Piareersarfiit. Demokraterne finder det helt rimeligt, at der bliver stillet krav i forbindelse med disse tilskud. Vi anser både højskolerne og Piareersarfiit som aktive supplementer til det resterende uddannelsessystem, der skal sikre, at alle bliver i stand til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. På den måde vil både højskoler og Piareersarfiit være oplagte steder at inddrage i arbejdet med at opkvalificere ordblinde og andre med læsevanskeligheder.