Fokus på udsatte grønlandske børn i Danmark

Opfølgning af skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger er placeret under Departementet for Finanser, hvorfor jeg deltager i dag. Kommissionen afleverede i foråret en omfattende betænkning med grundige analyser af problemerne og forslag til løsninger, som hænger sammen. Dette har givet os et godt fundament til at træffe beslutninger om indretningen af fremtidens Grønland. Beslutninger der forhåbentlig også har den konsekvens, at flere i Grønland får den sociale hjælp, de eftersøger, og ikke oplever at skulle søge hjælpen i Danmark. I Grønland er det vores ansvar at have fokus på fænomenet ”sociale flygtninge”, altså grønlændere, der søger til Danmark i håb om et bedre liv.

Tirsdag d. 25. oktober 2011
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår, Grønlændere i Danmark, Rigsfællesskab og selvstyre, Socialt ansvar.


Illimmi nov. 1982 (an)
Landsstyremedlem for Finanser, Maliina Abelsens talte i dag ved høring om udsatte grønlandske børn og deres familier i Danmark på Christiansborg. Medlem af landsstyret for Finanser, Maliina Abelsen, var inviteret som oplægsholder for bl.a. at præsentere Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger inden for børn- og unge området.

Høringen var arrangeret af Foreningen Grønlandske Børn for at udbrede kendskabet til denne gruppe børn, som ofte er oversete i det danske samfund. Foreningen har igennem de seneste fire år gennemført et integrationsprojekt ”Et godt liv i Danmark” for knap 120 udsatte grønlandske børn.

Høringen præsenterede den nyeste viden indenfor området og formidlede eksempler på indsatser i kommuner og ngo’er, der virker. Endvidere lancerede Foreningen Grønlandske Børn bogen ”De usynlige børn – en opslagsbog for fagfolk”.

Ved høringen deltog bl.a. den danske Social- og Integrationsminister, Karen Hækkerup, Folketingets social og børnepolitiske ordførere samt grønlandsordførere fra alle partier (på nær Liberal Alliance). Også de grønlandske Folketingsmedlemmer Sarah Olsvig (IA) og Doris Jakobsen (S) deltog.

Maliina Abelsen udtaler bl.a. i sin tale:
”Det er en kendsgerning, at der er stor bevægelse vores lande imellem. Der bor ca. 6.000 danskere i Grønland, og hen ved 18.500 grønlændere i Danmark, hvis man regner til og med 3. generation. Langt de fleste af dem klarer sig godt i det danske samfund. De har arbejde og har stiftet familie eller studerer, og er aktive borgere i samfundet. Denne store gruppe bliver ikke rigtig bemærket i det danske samfund.

Men der er også en gruppe af grønlændere som ikke er tilpasset i det danske samfund. Mennesker, som er rejst fra Grønland i håb om et bedre liv. Denne gruppe bliver der lagt mærke til i by-billedet, desværre fylder det billede rigtig meget.

Der er også en gruppe af gruppe af næsten helt usynlige. Som ikke gør meget væsen af sig, og som ikke banker på de sociale myndigheders døre. Men den har det ikke nødvendigvis godt. Problemer med familien bliver først opdaget meget sent. Det er i den gruppe vi finder de sårbare grønlandske børn i Danmark, som høringen i dag handler om.

Det er naturligvis vores store ønske i landsstyret, at vores landsmænd møder en tidlig indsats i det danske system. Og at der er opmærksomhed på, at selvom grønlændere i Danmark er danske statsborgere, så er der mange forhold, der taler for en særlig vedvarende indsats i forhold til udsatte grønlændere i Danmark, ikke mindst i forhold til børnene i disse familier.”

Maliina Abelsen holdt sit oplæg via telekommunikation.

Du kan læse talen her: Tale ved høring om udsatte børn og deres familier i Danmark