Evaluering af familiecentrene viser vejen frem

Resultatet af evalueringen viser, at der fortsat er god grund til at investere i familiecenterindsatsen. Der er store forskelle på strukturen og aktiviteterne i de nuværende familiecentre, men fælles for dem er, at de er et løft til familieindsatsen og det tværfaglige samarbejde i de pågældende byer.

Onsdag d. 26. oktober 2011
Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Emnekreds: Børns vilkår, Socialt ansvar.

Den mest effektive indsats for børn og unge med problemer er en indsats, der tager hånd om hele familien. Landsstyret ønsker derfor fortsat at investere massivt i børn og deres familier mange år ud i fremtiden og sikre, at vores indsatser baserer sig på den bedst mulige viden og kompetence.

På familieområdet er der i de senere år prioriteret tilskud til familiecentre og faglige tilbud til ledere og medarbejdere på familiecentrene. Det har derfor været vigtigt for landsstyret, at vi i den forbindelse får en fælles viden om familiecentrene, der kan give grundlag for drøftelser og planlægning af det videre arbejde med at udvikle og styrke familiecenterindsatsen. Dette er også særdeles aktuelt, da såvel børne- og ungestrategien og Skatte- og velfærdskommissionen fremhæver familiecentrene, som en central del af en langsigtet og helhedsorienteret indsats for at sikre børn gode og trygge opvækstvilkår.

Resultatet af evalueringen viser, at der fortsat er god grund til at investere i familiecenterindsatsen. Der er store forskelle på strukturen og aktiviteterne i de nuværende familiecentre, men fælles for dem er, at de er et løft til familieindsatsen og det tværfaglige samarbejde i de pågældende byer. Resultaterne fra evalueringen giver os endvidere en fælles viden og inspiration til, hvordan vi via familiecentrene kan udvikle og styrke familieindsatsen til gavn for børn og unge i hele landet. Landsstyret er meget glade for dette bidrag, der bekræfter, at medarbejderne i familiecentrene i dag yder en vigtig indsats for familierne rundt om i landets familiecentre.

En styrkelse og udvikling af familiecentrene er som nævnt et centralt indsatsområde i børne- og ungestrategien, hvor det indgår som en delstrategi i den tidlige aldersorienterede indsats. Indsatsen skal på det sociale område medvirke til at løfte den tværgående, forebyggende og behandlende indsats for familier i byer og bygder.

En styrkelse og udvikling af familiecentrene stiller krav til et fokuseret samarbejde mellem Selvstyret og kommunerne for at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt. Landsstyret glæder sig til dette samarbejde.

Den uvildige og fyldestgørende rapport med evalueringer af de 9 familiecentre, der modtager tilskud fra Selvstyret, er udført af en ekstern konsulent ph.d. Christina Warrer Schnohr på vegne af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Rapporten bliver præsenteret på et pressemøde mandag den 24. oktober 2011.

Rapporten kan læses her:Evaluering af familiecentre 2010-2011