Vi skal gøre mere for de svageste

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret senest i 2012 at udstede en bekendtgørelse, hvorved lejere, der udsættes fra offentlige udlejningsboliger, sikres et retskrav på genhusning, med adgang til el, vand og varme. Familier med børn skal som minimum herudover sikres adgang til kogeplader, således at de har mulighed for at lave mad.

Torsdag d. 8. december 2011
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Socialt ansvar.

Et samfund bedømmes ud fra dets behandling af de svageste i samfundet. Vi arbejder for, at rette op på tingene

I vores samfund er der borgere, der af forskellige årsager har fået deres opsagt deres lejede lejlighed. Og af uforklarlige årsager er den beskyttelse, der har været gældende indtil den 1. Februar 2002 ikke blevet fornyet. Dette har konsekvenser for enkeltpersoner, der kommer til at stå uden bolig, men også for børnefamilier, der således står uden en lovmæssig beskyttelse.

I de seneste knapt ti år, har enkeltpersoner og børnefamilier været prisgivet politiets vurderinger om genhusning fra sag til sag. Når politiet er kommet med deres vurderinger, har som oftest børnefamilier, fået en udsmidslejlighed, der tit er i så ringe stand, at der ikke kan findes lejere til den.

Dette er en alvorlig retsikkerhedspolitisk situation, vi ikke kan lade stå til, derfor vil Inuit Ataqatigiit til forårssamlingen stille et beslutningsforslag op, der skal rette op på lovbeskyttelsen.

Forslaget fra Olga P. Berthelsen starter således:

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret senest i 2012 at udstede en bekendtgørelse, hvorved lejere, der udsættes fra offentlige udlejningsboliger, sikres et retskrav på genhusning, med adgang til el, vand og varme. Familier med børn skal som minimum herudover sikres adgang til kogeplader, således at de har mulighed for at lave mad.

Beslutningsforslaget vil ved godkendelse af Landstinget i første omgang betyde at der ved udsættelse af lejlighederne etableres retningslinier for genhusning, således at politiet ikke længere skal lave vurderinger fra sag til sag. Derudover vil beslutningsforslaget sikre at børns rettigheder i henhold til FN’s børnekonvention kan overholdes.