Aftale om satspuljen på det social- og integrationspolitiske område 2013-2016

En mindre andel af grønlændere i Danmark er socialt udsatte. De har ofte komplekse problemer i form af misbrug, hjemløshed og psykiske vanskeligheder. Ud over deres sociale problemer kan de have sproglige og kulturelle udfordringer samt manglende kendskab til det danske systems indretning.

Fredag d. 26. oktober 2012
Social- og integrationsministeriet
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Socialt ansvar.


Endnu en familie på flugt til Danmark
(an)
Strategi for udsatte grønlændere og deres børn
En mindre andel af grønlændere i Danmark er socialt udsatte. De har ofte komplekse problemer i form af misbrug, hjemløshed og psykiske vanskeligheder. Ud over deres sociale problemer kan de have sproglige og kulturelle udfordringer samt manglende kendskab til det danske systems indretning.

Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en strategi, som skal styrke indsatsen over for udsatte grønlændere og deres børn. Strategien har tre elementer:
  1. For det første skal der fokus på nytilflyttede grønlændere og deres børn, for at forebygge at de får sociale problemer.
  2. For det andet skal indsatsen over for udsatte grønlændere i højere grad integreres og tænkes sammen med den almene sociale indsats over for udsatte grupper for at sikre en mere helhedsorienteret indsats.
  3. For det tredje skal den faglige viden og de netværk, som er opbygget de senere år, videreføres og udvikles.

Der afsættes 13,4 mio. kr. over fire år til strategien.

Aftale om satspuljen på det social- og integrationspolitiske område 2013-2016