Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2012-234 vedr. boligforhold i Qasigiannguit

Jeg kan oplyse, at der foreligger ikke konkrete planer om at renovere boliger i Qasigiannguit. A/S Boligselskabet INI har oplyst, at ”I Qasigiannguit var der ni boliger, der blev opslået til udlejning i slutningen af september. To af dem blev opslået for første gang. De syv andre var genopslag.”

Mandag d. 29. oktober 2012
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Levevilkår, Socialt ansvar.

Jeg kan oplyse, at der foreligger ikke konkrete planer om at renovere boliger i Qasigiannguit. A/S Boligselskabet INI har oplyst, at ”I Qasigiannguit var der ni boliger, der blev opslået til udlejning i slutningen af september. To af dem blev opslået for første gang. De syv andre var genopslag.”

Der er ikke udarbejdet konkrete planer om renovering af de anførte boliger. Omvendt udfærdiger A/S Boligselskabet INI et forslag og en trangsvurdering om hvilket ejendomme skal renoveres først. Heri indgår tillige, om der er ledige boliger i den pågældende by, og om der er andre boliger, som det bedre kan svare sig at renovere.

Ved efterårssamlingen 2011 blev der omdelt en faktarapport i Landstinget. Rapporten indeholdt oplysninger om antal boliger, deres stand, indbyggerantal, demografi og gennemsnitsindkomster i alle bosteder i landet, uanset om der var tale om by eller bygd.

Boligernes stand blev inddelt i 4 kategorier.

En stor gruppe, hvor sanering er den eneste rigtige løsning, en stor gruppe, hvor det sandsynligvis vil betyde sanering af hovedparten, en gruppe, som det kan betale sig at renovere og en meget lille gruppe, der kun havde et behov for meget lidt vedligeholdelse.

Læs Kristian Jeremiassens spørgsmål her
Renoveringsmodne boliger
Under de forgangne vinter, hvor temperaturerne var under frysepunktet, kunne man i nogle af boligerne ikke benytte soveværelser, fordi værelserne var for kolde til at blive benyttet, ligesom at dynerne var frosset til på grund af kulde og folk var nødt til at sove med tøj på af samme grund.