Gode forbedringer på plejefamilieområdet

Forslaget om en minimumsalder på 25 år for plejeforældre vil være med til at sikre, at plejebørnene altid vil blive anbragt hos familier med en vis form for livserfaring.

Torsdag d. 8. november 2012
Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår, Socialt ansvar.

For godt et år siden blev mit forslag om at fastsætte en minimumsalder for plejeforældre på 25 år henvist til udvalgsarbejde i Landstinget. Familie- og Sundhedsudvalget har taget sin opgave meget seriøst, og er kommet vidt omkring. Det betyder forhåbentlig og formentlig, at der nu for alvor kommer forbedringer på hele området.

Plejefamilieområdet har altid ligget Demokraterne meget på sinde. Derfor har vi gennem årene arbejdet for at forbedre vilkårene for plejefamilier og plejebørn. Det har været en lang kamp, men vi er rigtig glade for, at den nu ser ud til at ende med et positivt resultat.

Jeg er enormt stolt over, at det var under 1. behandlingen af mit forslag om at fastsætte en minimumsalder for plejeforældre, at landsstyret annoncerede, at der ville blive igangsat en tilbundsgående undersøgelse af hele plejefamilieområdet. Denne undersøgelse har resulteret i hele 40 anbefalinger på plejefamilieområdet. Det er meget positivt, og Demokraterne ser frem til, at landsstyret i samarbejde med kommunerne begynder at gøre de mange anbefalinger til virkelighed.

Herudover er jeg meget tilfreds med, at mit forslag har ført til overvejelser om, at plejefamilier fremover skal kunne fremvise rene børneattester for at kunne blive godkendt som plejefamilier. Det vil være med til at sikre, at plejebørnene ikke havner i familier, der har en uheldig historik, hvad angår overgreb på børn.

Med hensyn til mit helt konkrete forslag om at fastsætte en minimumsalder på 25 år for plejeforældre, så er det mig en glæde at konstatere, at et flertal i Landstinget bestående af IA, Atassut, Katusseqatigiit Partiaat og naturligvis mit eget parti Demokraterne har besluttet at bakke op om forslaget. Det vil være med til at sikre, at plejebørnene altid vil blive anbragt hos familier med en vis form for livserfaring.