Grønlandsk bo-enhed gavner udsatte børns trivsel

Det socialpædagogiske bo-tilbud Ilasiaq er en del af Mælkebøttecenteret i Nuuk for socialt udsatte børn og unge under 18 år. Enheden har eksisteret siden efteråret 2011, og SFI har evalueret institutionens første år

Tirsdag d. 14. maj 2013
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd  
Emnekreds: Børns vilkår, Socialt ansvar.

Indholdsfortegnelse:
Resultater
Perspektiver
Læs rapporten her


I efteråret 2011 blev bo-enheden Ilasiaq oprettet i Nuuk som et socialpædagogisk botilbud for socialt udsatte børn. Ilasiaq er oprettet som en del af Mælkebøttecenteret, der er en selvejende institution med en bestyrelse.

SFI har foretaget en evaluering af Ilasiaq, der er afsluttet godt 1 år efter oprettelsen. Målet er at beskrive forholdene i Ilasiaq samt at vurdere, hvilken betydning det har for børn at bo der.

Resultater
Ilasiaq fremstår som en velfungerende nutidig institution, der bygger videre på de tanker om børn og børneforsorg, som gennem de senere år har været fremherskende i Grønland.

De børn, der flytter ind, har haft et svært liv. Der er en stor andel af børnene, der har adfærdsproblemer, emotionelle problemer og problemer med hyperaktivitet. Under opholdet reduceres omfanget af adfærdsproblemer og til en vis grad problemer med hyperaktivitet, mens de emotionelle problemer fortsat eksisterer (børnene er dog kun fulgt i maksimalt et halvt år).

Børnene er ikke ekstremt behandlingskrævende, men stiller alligevel krav til personalet. Indtil nu har de fleste børn været yngre end 10 år, og de emotionelle problemer har da også en karakter, så de kan tolkes som små børns metoder til at beskytte sig mod et vanskeligt liv. Det er børn, der sjældent viser følelser, de er hverken glade eller triste, lukker af, når der kræves noget af dem, og lukker af, når der sker noget ustruktureret og uplanlagt. Samtidig har flere børn en meget styrende og kontrollerende adfærd, der kan ses som et forsøg på at styre børnenes angst.

Kommuneqarfik Sermersooq indstiller de børn, der kan flytte ind i Ilasiaq og betaler for deres ophold, samtidig har Mælkebøttecenteret sin egen visitationsprocedure for at sikre, at børnene ikke er så ekstremt behandlingskrævende, at Ilasiaq ikke magter opgaven.

Størstedelen af personalet i Ilasiaq er ikke uddannet til at arbejde med behandlingskrævende børn, alligevel har de lært at tackle opgaven, så opholdet bliver til gavn for børnene. Mælkebøttecenteret er specielt opmærksom på den udfordring, det er at arbejde med børn, der har det svært. Der gives derfor undervisning på jobbet for at opkvalificere medarbejderne til opgaven. Uanset medarbejdernes faglige baggrund tilstræber man, at de lærer, hvordan de skal tackle de vanskeligheder, de møder hos børnene i Ilasiaq. Denne måde at arbejde på betyder, at Ilasiaq har nogle meget engagerede medarbejdere.

Perspektiver
Ilasiaq har klaret sig godt gennem institutionens første fase, nemlig etableringen af en institution. Det næste, der forestår, er konsolideringen af Ilasiaq som en vedvarende institution.

I den proces vil det være væsentligt, at der fastholdes en god visitation, så der kommer børn, der er på den ene side er behandlingskrævende, men på den anden side ikke børn, der er ekstremt behandlingskrævende. Dernæst er det vigtigt at fastholde at have en dygtig leder og gode medarbejdere. En institution som Ilasiaq er i vid udstrækning afhængig af de ansatte medarbejdere og kvaliteten af deres arbejde. I den forbindelse er det væsentligt at fastholde en kontinuerlig supervision og undervisning af medarbejderne, herunder undervisning, der tager højde for nye beboere.

Endvidere anbefales det, at Mælkebøttecenteret overvejer, om det eventuelt kan være relevant at ændre aldersgrænserne for de børn, der kan bo i huset. Nu er det børn i alderen 3-18 år, det kunne ændres til fx 3-14-årige for at have et hus, der kan være entydigt i sin struktur og tilpasset børnegruppen.

Her kan det så også være relevant, at Mælkebøttecenteret overvejer, om det kan være relevant at oprette en ny institution til unge 14-18-årige, og om det kan være relevant at oprette en ny institution til de yngste børn, de 0-3-årige.
Læs rapporten her
Ilasiaq - evaluering af bo-enhed for udsatte børn