Forholdene for erhvervslivet skal forbedres

Demokraterne mener, at det helt store problem er, at alle andre partier end os vil bekæmpe arbejdsløsheden ud fra en socialistisk grundtanke. Det har den negative effekt, at tiltagene i bedste fald kun vil virke på kort sigt – i værste fald vil tiltagene slet ikke virke.

Torsdag d. 10. april 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Levevilkår, Socialt ansvar.

Hvis arbejdsløsheden skal nedbringes er det tvingende nødvendigt at skabe bedre forhold for det private erhvervsliv, så virksomhederne bliver animeret til at investere. Sådanne tiltag vil skabe varige arbejdspladser i modsætning til mange af de forslag, der er fremme i øjeblikket

Lad os starte med at fastslå, at alle partier, hele Selvstyret, alle kommunerne, alle organisationer og vel også alle borgere er helt enige om, at det er forfærdeligt, at arbejdsløsheden er så høj som den er. Især er arbejdsløshed forfærdelig for det enkelte menneske.

Der er således ingen, der skal være i tvivl om, at vi alle hver især gør, hvad vi mener, er rigtigt for at komme den store arbejdsløshed til livs.

Demokraterne mener, at det helt store problem er, at alle andre partier end os vil bekæmpe arbejdsløsheden ud fra en socialistisk grundtanke. Det har den negative effekt, at tiltagene i bedste fald kun vil virke på kort sigt – i værste fald vil tiltagene slet ikke virke.

Tillad mig at eksemplificere: landsstyret har besluttet ekstraordinært at fremrykke byggeri for 174,2 millioner kroner. Der er ingen tvivl om, at det vil skabe arbejdspladser på kort sigt – tingene skal jo bygges. Men nøgleordet her er nu engang fremrykning. Det vil sige, at man egentlig blot rykker arbejdspladser frem i tiden om man så må sige. Det skaber ikke varige arbejdspladser.

Det skaber heller ikke varige arbejdspladser at omfordele skatteprovenuet, at øge tilskuddene til indhandlingsanlæg i bygderne eller at stramme op på reglerne for udenlandsk arbejdskraft for blot at nævne nogle af de forslag, der har været fremme.

Demokraterne mener, at bekæmpelsen af arbejdsløsheden i langt højere grad skal tage udgangspunkt i det private erhvervsliv. Her ville en sænkning af selskabsskatten i kombination med forbedrede afskrivningsregler give virksomhederne bedre økonomi. Denne forbedrede økonomi vil alt andet lige blive brugt til investeringer i virksomheden. Investeringer, der vil skabe behov for at ansætte folk. Det vil give varige arbejdspladser i modsætning til mange af de forslag, der florerer i øjeblikket.

Derudover mener Demokraterne også, at det er vigtigt at animere borgerne til at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. Her mener vi, at der bør indføres et beskæftigelsesfradrag, så der kommer et privatøkonomisk incitament til at tage et arbejde frem for at være på passiv forsørgelse.