Vi har ingen lovgivning der sikrer hjælp og rådgivning til hjemløse

1 % af Grønlands befolkning er hjemløse. Det drejer sig om 500 mennesker. Faktisk skal man helt til USA for at finde de samme tal for antal hjemløse pr. indbygger. Det tal kan vi på ingen måde være stolte af.

Fredag d. 24. oktober 2014
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Levevilkår, Socialt ansvar.

1 % af Grønlands befolkning er hjemløse. Det drejer sig om 500 mennesker. Faktisk skal man helt til USA for at finde de samme tal for antal hjemløse pr. indbygger. Det tal kan vi på ingen måde være stolte af.

Inuit Ataqatigiit har taget problematikken omkring hjemløse alvorligt. I februar 2014 holdt vi fælles møder med hjemløse og fik en bedre forståelse for de hjemløses forhold. Herefter havde vi et samråd i med landsstyremedlem for familie og justitsvæsen. Der kunne vi konstatere at vores velfærdssystem ikke kan rumme de svagest stillede herunder de hjemløse.

Vi kan konstatere at kommunerne har svært ved at løfte opgaven; som kommer til udtryk ved de hjemløses frustrationer over manglende rådgivning og hjælp. Her må inddragelse af de hjemløse være i centrum; for vi kan ikke have at flere og flere ender som hjemløse; og velfærdssystemet ikke er klar til at hjælpe de mennesker og deres familier.

Hjemløshed findes ikke kun i Nuuk. I alle kommuner er der hjemløse, og kommunerne har ikke meget at gå ud fra, når de skal give hjælp og rådgivning til hjemløse borgere. Derfor skal man udarbejde en lovgivning, der er sikret ved brede politiske forlig mellem partierne. Denne lovgivning skal sikre ensartede tilbud og rådgivning til hjemløse i alle landets dele.

Det er en problemstilling; der bør vægtes politisk. Det er ikke nok at tale om 10 års planer.

Byg flere boliger.
Landsstyret med Siumut og Atassut i spidsen har fjernet midlerne til boligbygger i deres seneste finanslovsudspil; dvs. hvis den konstellation bliver stående kommer vi ikke problemet til livs.

Derudover vil man fortsætte med at give fordele til velstillede familier, der får tilskud til at bygge egne huse. Det er ikke solidarisk eller retfærdigt. Der skal bygges boliger i byer med boligventelister og etablere tværfaglige teams til at rådgive de hjemløse.

Nedbring antallet af hjemløse.
Der er i forskellige lande eksempler på at man kan nedbringe antallet af hjemløse. Grundlæggende må man møde mennesket der hvor det er, og respektere dets ståsted og eventuelle problemer herunder misbrug.