Vi kræver et nyt landsstyremedlem for sundhed

Vi har i familie og sundhedsudvalget forsøgt at holde møde med det nu ansvarlige landsstyremedlem for Sundhed, men det er indtil videre ikke lykkedes os. Grunden er at der helt klart er massive problemer indenfor det sociale område som bliver prioriteret af medlemmet for området

Tirsdag d. 17. marts 2015
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget, Socialt ansvar, Sundhedsvæsenet.

Den 9. februar 2015 meddelte Landsstyreformanden, at landsstyremedlemmet for Sundhed og Nordiske anliggender Doris Jakobsen ønskede at tage orlov fra sit hverv for at genoptage sit arbejde i Folketinget.

Landsstyreformanden udtalte endvidere i pressen, at partiets prioritering var i tråd med partiets målsætninger.

Dermed kom det frem, at denne beslutning ikke havde noget at gøre med regeringsførelsen af landet.

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi endnu engang stille spørgsmålstegn ved om det virkelig er på sin plads, at et så stort departement bliver lagt ind under et andet landsstyreområde.

For nuværende er landsstyremedlemmet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender ansvarlig for Departementet for Sundhed.

Ved denne løsning har landsstyremedlemmet således et ansvar for over 2 mia. Vores finanslov har et budget på 6,5 mia., og det er derfor ikke på sin plads, at et enkelt landsstyremedlem har et så stort ansvarsområde under sig.

Vi har i familie og sundhedsudvalget forsøgt at holde møde med det nu ansvarlige landsstyremedlem for Sundhed, men det er indtil videre ikke lykkedes os. Grunden er at der helt klart er massive problemer indenfor det sociale område som bliver prioriteret af medlemmet for området. Det bakker vi naturligvis op som udvalgsmedlemmer, men ser det som et tydeligt tegn på, at det er yderst vanskeligt at varetage to så store områder samtidig. Derfor er det ikke holdbart at sundhedsområdet bliver nedprioriteret indtil det næste folketingsvalg.

Vi skriver nu 17. marts. Og det er lang tids stilstand fra 9. februar hvor landsstyremedlemmet for Sundhed blev bedt om at holde orlov. Vi vil nu opfordre til at Kim Kielsen, formanden for landsstyret og de øvrige koalitionspartier til at tage problematikken alvorligt og indsætte et nyt landsstyremedlem for Sundhed, da opgaverne ikke bliver løst ved den nuværende løsning. Sundhedsområdet er et vitalt politisk område som optager mange borgere og det må prioriteres højere end tilfældet i dag.