Grønlændere i Danmark - en registerbaseret kortlægning

På trods af at grønlændere er danske statsborgere, er der mange, som hverken kan tale eller skrive dansk, og de færreste har praktisk viden om livet i Danmark. Derfor er det forventeligt, at risikoen for udsathed i denne gruppe er stor

Onsdag d. 16. september 2015
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd  
Siddhartha Baviskar
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Socialt ansvar, Sprog.

Indholdsfortegnelse:
Side 13 i rapporten:
Perspektiver
Læs rapporten her


(an)

Side 13 i rapporten:
Perspektiver
Undersøgelsen bygger videre på eksisterende studier af grønlændere i Danmark – de fleste kvalitative – som blandt andet viser, at grønlændere flytter til Danmark med et relativt skrøbeligt udgangspunkt. For eksempel er der mange voksne, der ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse, og relativt mange, der lider af helbredsproblemer. Og på trods af at grønlændere er danske statsborgere, er der mange, som hverken kan tale eller skrive dansk, og de færreste har praktisk viden om livet i Danmark. Derfor er det forventeligt, at risikoen for udsathed i denne gruppe er stor.

Der er tale om en gruppe borgere, som samlet set er betydeligt yngre end den øvrige danske befolkning, som rummer en forholdsvis stor andel kvinder, og som især har bopæl i de fem største kommuner: København, Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense.

Den foreliggende undersøgelses bidrag er at dokumentere bredt og systematisk, for det første, at grønlænderne som befolkningsgruppe er betydeligt mere sårbare end den øvrige danske befolkning på alle de undersøgte levevilkårsområder. For det andet, at grønlændernes sårbarhed ikke ser ud til at ændre sig særligt meget i positiv retning over tid. Den viser også, at grønlænderne i gennemsnit som følge heraf modtager større offentlig støtte end danskerne.

Undersøgelsen peger dermed på et behov for en målrettet og opsøgende indsats over for de sårbare grønlændere og deres børn. En sådan indsats bør tage højde for de særlige udfordringer, grønlænderne kan have i deres møde med det danske samfund ift. fx uddannelse og arbejdsmarked og det offentlige system i Danmark i øvrigt. Undersøgelsen giver også anledning til at efterspørge mere viden om, hvorvidt grønlændere modtager de mest hensigtsmæssige interventioner og ydelser, og om de modtager ydelser på samme vilkår som andre borgere i Danmark.

Læs rapporten her
Grønlændere i Danmark - en registerbaseret kortlægning