Tasiilaq bløder – der kræves en særlig og større indsats!

Derudover så mener jeg, at landsstyret bør overveje om det kan have en afhjælpende effekt at lukke for salg af alkohol i Tasiilaq og dens bygder, samt få stablet det debatforum som der har været planer om længe, og ikke mindst en indsats mod de efterhånden udbredte selvmord og selvmordsforsøg der sker i hjemmene og hvordan man kan stoppe det.

Tirsdag d. 24. januar 2017
Mala Høy Kuko, medlem af Landstinget for Atassut
Emnekreds: Børns vilkår, Kultur og samfund, Landsstyret, Levevilkår, Socialt ansvar.

Åbent brev til landsstyret


Vi er inde i midten af Januar 2017, siden nytår har vi allerede oplevet at 2 personer der har taget deres eget liv og et mord, og jeg er bekymret for at såfremt der snarest muligt ikke bliver igangsat en særlig og større indsats, at tallene på de sørgelige begivenheder som berører os alle dybt, vil stige.

Derfor vil jeg med dette åbne brev til landsstyret anmode om at der snarest iværksættes en særlig og større indsats for situationen i Tasiilaq, for derigennem forebygge selvmord, selvmordsforsøg, mord, mordforsøg, vold, krænkelse og omsorgssvigt af børn og unge, med en større og koordineret indsats.

Vi er ellers rigtig taknemmelige for at vi i Tasiilaq har fået uddannet psykolog, men jeg er bekymret for at det ikke er nok, såfremt de åbne sår ikke behandles og heles korrekt, hvor folk mister evnen til at se lyset, så er jeg bekymret for, at det desværre kan udvikle sig til, at flere kommer til at leve endnu sværere og farligere med god grund.

De forskellige problemstillinger som jeg gerne vil påpege som kunne være udslagsgivende som man bør være opmærksomme på er følgende:
  • Der er rigtig mange som fra barnsben har haft traumatiserende oplevelser og som i høj grad har oplevet omsorgssvigt, der ikke har fået hjælp.
  • Der er rigtig mange som er flyttet fra bygderne til byerne og som virkelig har store problemer, men hvor det lader til at det offentlige ikke har kendskab til det.
  • Der er rigtig mange som pga. manglende økonomisk formåen, er blev udsat af deres boliger, og i stedet for at de får hjælp til at få et bedre liv, står de uden egen bolig, men i stedet bor hos familie eller bekendte.
  • Der er rigtig mange, som er på offentlig forsørgelse, da de er arbejdsløse uden grundlag for selvforsørgelse.
  • Der er rigtig mange, som har mistet deres selvværd og i stedet flygter de i alkoholens berusende effekt.

Jeg mener at det er på tide, at landsstyret i tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq begynder på lave et udredningsarbejde, for at finde ud af størrelsen på ovenstående problemstillinger og hvilke handlinger der har været.

Derudover så mener jeg, at landsstyret bør overveje om det kan have en afhjælpende effekt at lukke for salg af alkohol i Tasiilaq og dens bygder, samt få stablet det debatforum som der har været planer om længe, og ikke mindst en indsats mod de efterhånden udbredte selvmord og selvmordsforsøg der sker i hjemmene og hvordan man kan stoppe det.

Vores situation er meget kritisk, Tasiilaq bløder, uret tikker for børnenes og de unges fremtid, derfor beder jeg inderligt landsstyret om hurtigst muligt at iværksætte en større og særlig indsats.