Der er behov for samarbejde

Det er muligt at organisere rejser for familier med børn. Giv frihed med løn i tre måneder, og mulighed for ansøgning af et legat til rejse og ophold. ... Her må kommunerne og Landstinget sammen med de offentlige selskaber med overskud deltage i oprettelsen af en fond som kan ansøges.

Fredag d. 5. januar 2001
Jens Lyberth
Emnekreds: Etik, Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

Indholdsfortegnelse:
Sproget er som en blomst
Sproget er sjælens energi
Der er to modersmål
Blomsten skal vandes
Lad ungdommen lære flere sprog
Også familier
Sameksistens i kærlighed og respekt
Lad os samarbejde


Grønlænderens forsvar og respekt for sine, sit sprog, sit land og historie skal aldrig mistænkeliggøres til racistisk virksomhed.

Vi må kræve, at alle respekterer menneskerettighedserklæringen.

Det er ikke fremmed for os, at nogle danske forsøger at dreje grønlændernes forsvar af sproget til racistisk virksomhed.

Men det er overraskende, at en grønlænder, og tilmed formand for Atassut, vil forsøge sig med den lidet smagfulde aktivitet.

Vi kender udmærket til historien om kvinden, som splittede befolkningsgrupperne, og det vil vi ikke opleve engang til.

Den grønlandske befolkning kender til hudløshed til fortielserne, når tingene var ubehagelige, ej heller dette vil vi længere leve med.

Vi vil diskuttere problemstillingerne. Debat er vigtigt, men grønlænderne skal man ikke forsøge at splitte. Vi må samarbejde.

Derfor opfordrer vi også Atassut til samarbejde, - et samarbejde til løsning af landet mange alvorlige problemer.

Vær med til at øge bevillingerne til sprogundervisningen.

Sproget er som en blomst
Budskabet om, at vort sprog skal benyttes på forreste linie, kan sammenlignes med en blomst.

En blomst med rødder, som til stadighed skal plejes og vandes.

Hvis ikke vi plejer planten, - hvis man ikke luger ud, giver den næring, og vander den tilpas, vil den tage skade.

Sproget er sjælens energi
Den grønlandske befolknings åndelige arv nedstammer fra storfangeren og kajakkonstruktørens lange vandring gennem 4000 år og 18.000 lange kilometre, og de erfaringer i livet og sameksistensen med andre folkeslag, ja den går endnu længere tilbage.

Storfangerens og kajakkonstruktørens åndelige tilværelse har været krydret med dialog, samhandel og underholdning med andre folkeslag, og sprogkyndighed og harmoni har selvsagt været normen.

Der er to modersmål
Mit eget modersmål er grønlandsk. Andre grønlændere har dansk som modersmål.

Dermed må vi konstatere, at det er ganske almindeligt, at grønlandsk og dansk lever side om side som modersmål her i vort land. Dette må anerkendes af alle; det er en universal rettighed.

Man kan ikke længere komme uden om, at sprogundervisningen i dagens Grønland har behov for meget store økonomiske investeringer.

Men een ting står fast; Grønlandsk er hovedsproget. Når det er sagt, må vi højne sprogundervisningen meget betydeligt.

Der er meget store behov for styrkelse af sameksistensen og udjævning af forståelseskløften befolkningsgrupperne og sproggrupperne imellem.

Alle vi, som har grønlandsk som modersmål, må som minimum kunne to andre sprog.

Vore dansksprogede landsmænd må gives adgang til reelle muligheder for at lære hovedsproget som andre sprog, også efter behov.

Blomsten skal vandes
Vi skal derfor betragte budskabet om vort sprogs førsteplads som budskabet om behovet for folkets harmoniske vækst med rødder som blomsten, der plejes og vandes.

Blomstens vækst i harmoni vil blive fuldendt gennem positiv påvirkning af andre folkeslags viden og erfaringer.

Lad ungdommen lære flere sprog
Den grønlandske befolkning af i dag har en meget stor gruppe børn og unge, som sammen skal skabe fremtidens Grønland.

Vi må derfor som forældre til den voksende ungdom og børnene under opvækst opmuntre og skabe mulighederne for at lære andre folkeslags sprog.

Lad os opmuntre ungdommen til at lære mindst to fremmedsprog.

Rejsen og opholdet i andre lande er en bekostelig affære. Derfor må kommunerne og Landstinget stille de nødvendige midler til alle nye initiativer i læren af fremmedes sprog.

Også familier
Også iblandt os, i den voksne befolkning, er vi mange, som har behov for både at genopfriske sprogkundskaberne, men også lære "nye" sprog.

Også vi har behov for som familier at kunne rejse til andre lande og lære sprog.

Det er muligt at organisere rejser for familier med børn. Giv frihed med løn i tre måneder, og mulighed for ansøgning af et legat til rejse og ophold.

På denne måde vil vi ikke alene styrke befolkningens sprogkundskaber, men også styrke familiesammenholdet og fællesskabet.

Her må kommunerne og Landstinget sammen med de offentlige selskaber med overskud deltage i oprettelsen af en fond som kan ansøges.

Sameksistens i kærlighed og respekt
Lad os i fællesskab gøre julens budskab om fred og kærlighed til hele årets budskab mellem alle sproggrupperne her i vort land.

Lad os samarbejde
Atassut og de andre partier samt Kandidatforbundet inviterer vi til samarbejde.

Kun gennem samarbejde kan vi sammen løse landet problemer.

Jamren og ondskabsfuldheder løser ingen problemer.

Godt nytår

Lad os i fællesskab gøre julens budskab om fred og kærlighed til hele årets budskab mellem alle sproggrupperne her i vort land.

Glædelig Jul.