Grønlandsk skal være det første sprog

På arbejdspladserne, for eksempel i butikkerne, er de fleste varedeklarationer skrevet på dansk, selvom de fleste kunder er grønlændere

Tirsdag d. 24. juli 2001
Ludvig Hansen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

Jeg vil fremlægge dette som debatoplæg.

Benyttelsen af det grønlandske sprog i direktoraterne og på institutionerne må ikke stoppe nu, fordi: Mange år er gået, siden vi fik hjemmestyre. Allerede dengang havde man til hensigt, at det grønlandske sprog skulle være fremherskende, men det blev ikke virkeliggjort.

Jeg vil tage disse som eksempler:
  1. Benyttelsen af det grønlandske sprog i direktoraterne og administrationen er meget lille, selvom klienterne og de fleste af de ansatte er grønlandsksprogede.
  2. Korrespondancen mellem de grønlandske ansatte på dansk er blevet en dårlig vane, selvom de fleste ansatte er grønlændere.
  3. På arbejdspladserne, for eksempel i butikkerne, er de fleste varedeklarationer skrevet på dansk, selvom de fleste kunder er grønlændere.
  4. De grønlandsksprogede klienter får breve, der er skrevet på dansk, og misforstår indholdet. De fleste er udelukkende grønlandsksprogede og/eller ældre.
  5. I mange administrationers skranker bliver de grønlandsksprogede bedt om at henvende sig til andre steder, fordi der ikke findes grønlandsksprogede medarbejdere. Denne form for service kan ikke accepteres, fordi klienterne er grønlandsk sprogede. Derfor må man arbejde målrettet for at rette op på disse.
Man kan komme på mange andre forhold, og fordi spørgsmålet er så politisk, men i et samfund, hvor man snakker om selvstændighed, må man først rette op på disse forhold, før man i det hele taget kan snakke om selvstændighed.

Dette indlæg skal ikke forstås som danskerfjendsk og som om, man ikke vil bruge det danske sprog. Vi må jo bruge det danske sprog, når det er nødvendigt. Jeg mener, det er vigtigt. at grønlænderne lærer andre sprog. Men vi må ikke glemme, at det grønlandske sprog skal være fremherskende i vort land.