Revurdér beslutningen

Jeg kender ... en del ansøgere, der har fået afslag, men siden hen har taget uddannelser med gode resultater og bestrider høje stillinger, skønt de er blevet stemplet som ubrugelige indenfor politiverdenen

Torsdag d. 8. november 2001
Johansinnguaq Olsen
Emnekreds: Politiet, Sprog, Uddannelse.

Tirsdag den 18. september 2001 udtalte politiskolens leder, Mads Christensen, i AG, at politiskolen har lempet adgangskravene. Jeg blev meget glad, da jeg så dette, idet jeg betragter adgangskravene for at være alt for stive i forhold til virkeligheden i Grønland. Men da jeg læste artiklen igennem, fandt jeg ud af, at det er det helt modsatte man sigter på i forhold til hvad jeg mener. Man sigter nemlig på at få dansksprogede ind, da grønlænderne ikke kan opfylde adgangskravene.

Det er en meget betænkelig politik, for der sker nemlig et større arbejde for at indføre en grønlandisering i virksomhederne i hjemmestyret, kommunerne og andre områder i de senere år, så grønlandsksprogede medarbejdere kan tage sig af arbejdet. Men beklageligvis meddeler politiskolen, at den vil tage det helt omvendte skridt.

Jeg har arbejdet i politiet i adskillige år og har blandt andet virket som stationsleder, og har derfor et godt kendskab til forholdene indenfor politiet. Vi har hårdt brug for grønlandsksprogede politifolk, da det er dem, der bruger deres eget sprog i det daglige arbejde døgnet rundt. Det er dem, der i virkligheden betjener befolkningen, da de dansksprogede politifolk har meget begrænsede muligheder i arbejdet med den lokale befolkning. De kan nemlig ikke tale med de grønlandsksprogede, og kan først føre en dialog ved at bruge deres kolleger som tolke. Befolkningen vil også helst henvende sig til de grønlandske politifolk, som derfor må tage sig af opgaverne.

Jeg har overhovedet ikke noget imod danskere, og de fleste af dem er gode kolleger. Men forholdene her i landet er desværre sådan, at en dansksproget medarbejder må anmode en kollega om at tolke, såfremt vedkommende skal tale med en grønlandsksproget borger. Den stakkels grønlandske kollega bliver derfor nødt til at tolke, skønt vedkommende måske er igang med nogle opgaver og bruger sin værdifulde tid.

Jeg er godt klar over, hvorfor det danske sprog er så vigtigt indenfor politiet, nemlig fordi alle rapporterne, uden undtagelse, må forfattes på dansk, hvorfor alle højere instanser har dansksprogede ledere. Det er her det høje krav til skriftlig dansk ligger.

Det er vigtigt at påpege følgende: I de senere år søger en del grønlændere med interesse for dette spændende arbejde, men ved optagelsesprøven bliver de afvist fordi har utilstrækkelige kundskaber i dansk. Det sker på trods af en stor del af ansøgerne har god vilje og er velbegavede, og kunne have udført et godt stykke og betydningsfuldt arbejde blandt deres landsmænd.

Jeg ved nemlig, at de kunne have lært det danske sprog fuldt ud under uddannelsesforløbet, fordi de vil bruge det danske sprog hver dag til det skriftlige arbejde.

Jeg kender nemlig en del ansøgere, der har fået afslag, men siden hen har taget uddannelser med gode resultater og bestrider høje stillinger, skønt de er blevet stemplet som ubrugelige indenfor politiverdenen.

Meddelelsen om den nye politik fra politiskolens leder må revurderes.