Diskrimination af dansksprogede grønlændere

Stop for Guds skyld at sammenligne det grønlandske Landsting med det danske Folketing. Tag udgangspunkt i det nære samfund - det er alfa og omega for selvstændig fremgang

Fredag d. 8. november 2002
Elisabeth Ravn Johansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sprog.

Siumuts partiformand og Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Bygder, Hans Enoksens udtalelse i forbindelse med sin danske præsentation af sig selv til Landstingsvalg den 3. december 2002 i Katuaq i Nuuk søndag den 3. november 2002 om, at der fra landets højeste talerstol, Landstinget, kun må snakkes grønlandsk, er på sin vis meget forståeligt. Det er naturligvis klart, at eftersom grønlandsk er hovedsproget i det samfund, vi lever i, vil det absolut være på sin plads at forlange dette.

Men såvidt en dansksproget grønlænder bliver valgt ind i det grønlandske Landsting, vil denne blive påkrævet at skulle tale grønlandsk; et sprog, som vedkommende til dels uforskyldt ikke behersker, mener jeg, at det er en helt klar diskrimination af et mindretal i det grønlandske samfund.

Majoriteten af det grønlandske samfund er fuldstændig bevidst om, at der iblandt os findes en grønlandsk minoritet, der ikke behersker det grønlandske sprog. Vi, der behersker grønlandsk og dansk til bevidstløshed, tænker ikke altid på, at dem, som til tider dømmes og stemples som dovne og uvidende p.g.a. deres manglende grønlandske sprogkundskaber, ikke altid tænker på, hvor smertefuldt det må være at blive ildeset på én af de mest sensible tangenter, som følelser til tider jo kan være.

Jeg efterlyser tolerance, empati og overbærenhed for én af vor egne. Vi lever vel i et demokratisk samfund, som interesserer sig for alle borgere og naturligvis også de dansktalende grønlændere?

Det skal heller ikke være usagt, at jeg i allerhøjeste grad synes, det er vigtigt, at den grønlandsktalende grønlænders interesserer i al henseende, skal varetages med tolerance, empati og overbærenhed.

Gu’ kan vi være forskellige i vores sprogfærdigheder eller mangel på samme, men vi er fælles om vores kærlighed til Grønland og ønsket om at leve i et funktionelt samfund.

Stop for Guds skyld at sammenligne det grønlandske Landsting med det danske Folketing. Tag udgangspunkt i det nære samfund - det er alfa og omega for selvstændig fremgang.

Kære ikke dansksproget grønlænder, der er ingen, der undertrykker dig uden dit eget samtykke, svar igen.

Til Hans Enoksen vil jeg sige - du kan ikke tage kvælertag på dine medborgere, kaste dem på jorden, uden selv at placere dig selv et lavt sted!