Dette indslag er ikke tekstet

”KNR skal i tv i 10 af årets 12 måneder på alle hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 21 00 udsende mindst en egenproduceret grønlandsk hovednyhedsudsendelse af mindst 20 minutters varighed, der skal foreligge med danske undertekster.”

Mandag d. 20. april 2009
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Journalistik, Samfundsforhold, Sprog.

Dette indslag er ikke tekstet.
Uddrag fra aftenens TV avis.


Undertekster i Qanorooq, som KNR bør sende på pension.
Hvor mange ved om KNR er forpligtiget til at sikre, at den grønlandske Tv-avis Qanorooq er tilgængelig for såvel grønlandsk- som dansksprogede?
Nogle vil nok mene, at KNR ikke har en forpligtigelse til at versionere Qanorooq til dansk og man kunne være fristet til at tro dette, når man tænker på hvor tit Qanorooq meddeler, at et indslag enten ikke er tekstet eller er et uddrag fra aftenens TV-avis fra Danmark.

Svaret kan hentes på KNR’s hjemmeside. Her findes en publikation kaldet resultatkontrakt mellem KNR og Landstinget, som populært bliver kaldt ”Public Service Kontrakten” og i henhold denne er følgende aftalt:
”KNR skal i tv i 10 af årets 12 måneder på alle hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 21 00 udsende mindst en egenproduceret grønlandsk hovednyhedsudsendelse af mindst 20 minutters varighed, der skal foreligge med danske undertekster.”

Der står intet i aftalen om, at KNR kan erstatte de danske undertekster med teksten ”Dette indslag er ikke tekstet” eller ”uddrag fra aftenens TV avis”.

Der er altså ingen tvivl. KNR er så absolut forpligtiget til at sikre, at den grønlandske Tv-avis Qanorooq er tilgængelig for såvel de grønlandsk- som dansksprogede borgere i Grønland, når denne udsendelse er dagens eneste egenproducerede grønlandske hovednyhedsudsendelse og den skal have en varighed på mindst 20 minutter.

Der kan selvfølgelig på grund af tekniske uheld eller sygdom være en grund til, at der en sjælden gang ikke kan være undertekster og det tror jeg alle vil være forstående overfor, hvis speakeren i disse situationer lavede et resume på dansk.

Der kan også ske, at et indslag er så vigtigt, at det ikke kan vente til dagen efter og at der ikke har været tid til at versionere indslaget til dansk, hvorfor KNR i aktualitetens navn bringer indslaget, uden danske undertekster. Men hvis et indslag er så vigtigt, at det ikke kan vente til dagen efter, må det da være et vigtigt indslag for alle i Grønland. Her ville en mundtlig versionering af indslaget være helt naturlig.

Grønland er på vej ind i en ny tid, hvor alle skal arbejde sammen for, at det grønlandske selvstyre bliver så godt som muligt for alle.

Jeg vil derfor opfordre KNR til at fokusere på at samle befolkningen, hvor det er muligt. Det er det eksempelvis med Qanorooq og opskriften er jo egentlig ret så ligetil – ikke?