§20-spørgsmål om grønlandske børns deltagelse i ”Eksperimentet” i 1950’erne:

I starten af 1950’erne ville den danske stat fordanske det grønlandske skolevæsen og i den forbindelse skabe en gruppe grønlandske eliteelever, som skulle være forbilleder for de øvrige børn i dette nye grønlandske skolevæsen.

Mandag d. 10. august 2009
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Grønlands historie, Rigsfællesskabet, Sprog.

Til statsministeren:

Spørgsmålet i fuld tekst:
Agter statsministeren på vegne af den danske stat at give en officiel undskyldning og dertil en kompensation til de børn og deres familier, der i 1950’erne som en del af daniseringen blev fjernet fra deres familier i Grønland og sendt til Danmark for derefter at blive bortadopteret eller anbragt på børnehjem.

Begrundelse:
I starten af 1950’erne ville den danske stat fordanske det grønlandske skolevæsen og i den forbindelse skabe en gruppe grønlandske eliteelever, som skulle være forbilleder for de øvrige børn i dette nye grønlandske skolevæsen. Det ”eksperiment” havde til formål at lære de grønlandske børn at være som danskere. For at opnå dette fjernede man de grønlandske børn fra deres familier og sendte dem til Danmark. Børnene havde ikke kontakt med deres familier, de måtte ikke tale grønlandsk, og de var i det hele taget afskåret fra det grønlandske samfund, hvilket resulterede i kulturel, sproglig og identitetsmæssig fremmedgørelse og tab for børnene. Eksperimentet har givet ar på sjælen og haft følger for både for de børn der var med i ’eksperimentet’, for deres familier, og for det grønlandske samfund som helhed.

Spørgeren vil derfor på vegne af disse mennesker høre statsministeren, om han agter at give dem en officiel undskyldning og tilbyde dem kompensation for deres tab og lidelser?

Statsministerens svar