Sproget bør være noget, vi benytter til at kommunikere med

Hvis Grønlands Hjemmestyre havde ønsket, at alle i Grønland skulle beherske det grønlandske sprog, ville man vel for længst have sikret den nødvendige sprogundervisning og holdnings-bearbejdning.

Torsdag d. 19. november 2009
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Sprog.

Hvis Grønlands Hjemmestyre havde ønsket, at alle i Grønland skulle beherske det grønlandske sprog, ville man vel for længst have sikret den nødvendige sprogundervisning og holdnings-bearbejdning.

Hivshu beklager sig i AG nr. 82 over, at KNR bruger for mange resurser på at versionere til dansk og foreslår, at man blandt andet ophører med at versionere Qanooroq til dansk. Ligeledes beklager han sig over, at danskerne ikke lærer det grønlandske sprog på et halvt år ligesom andre folkeslag efter hans opfattelse er i stand til at gøre det.

Nu er det jo således, at Grønland mere eller mindre er et dobbeltsproget land, om man kan lide det eller ej. Det grønlandske sprog blev i forbindelse med indførelsen af Selvstyret defineret som hovedsproget i Grønland. Men at grønlandsk bliver hovedsproget er jo ikke ensbetydende med, at det danske sprog automatisk bliver afskaffet her og nu eller kan/vil blive det i nær fremtid.

Hvis Grønlands Hjemmestyre havde ønsket, at alle i Grønland skulle beherske det grønlandske sprog, ville man vel for længst have sikret den nødvendige sprogundervisning og holdningsbearbejdning til, at det kunne lade sig gøre. Men ønsket har ikke været der og måske har det været fordi, der er meget store udgifter forbundet med et sådant projekt.

Den 26. Juni 1998 offentliggjorde tidligere direktør for Sulisa A/S Anne-Marie Petersen en artikel på Atagu om grønlandsk som arbejdssprog – Titlen var Grønlandsk som arbejdssprog er for dyrt .

Anne Marie Petersen havde beregnet udgiften til mange hundrede millioner om året og her i 2009 er det ikke blevet billigere, måske snarere over en milliard kroner.

Jeg mener at sproget bør være noget, vi benytter til at kommunikere med.
Den enkeltes beherskelse af sprog eller mangel på samme skal ikke benyttes til at vurdere denne persons værdi i nationalistiske sammenhænge eller sådan noget. Det skal absolut heller ikke søges brugt til at retfærdiggøre mobning.

Man skulle måske en gang for alle få afklaret om Grønland ønsker alle dansksprogede ud af landet eller ikke. Ønsker Grønland, at de dansksprogede bliver og at man fortsat ønsker at kunne tilkalde arbejdskraft fra Danmark, så må al det ævl omkring danskere og det danske sprog som blandt andet Hivshu er fortaler for ophøre – her og nu og for altid.

Jeg synes, at Grønland skal blive ved med at være et dobbeltsproget land og ønsker at vi alle bliver bedre til sammen at udvikle Grønland. Vi bør bruge kræfterne på sammen at udvikle det grønlandske samfund frem for at bekæmpe hinanden.

Dette vil naturligvis også betyde, at alle skal kunne følge med i landets eneste TV-avis.

Qanorooq skal altså fortsat versioneres til såvel grønlandsk som dansk.