Det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland

Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland og landsstyret finder at alle dokumenter, også i retssystemet og hos politiet, skal oversættes til grønlandsk.

Onsdag d. 1. juni 2011
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Sprog.

Medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen fastslår, at det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland. Baggrunden er en dom i Højesteret der i februar 2009 fastslog at grønlændere, de kan beherske det danske sprog, ikke har krav på, at anklageskrifter skal foreligge på deres modersmål.

- Landsstyret har været opmærksom på denne Højesteretsdom siden dommen blev afsagt. Landsstyret har flere gange rejst sagen i Rådet for Grønlands Retsvæsen, og landsstyrets holdning har hele tiden være meget klar. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland og landsstyret finder at alle dokumenter, også i retssystemet og hos politiet, skal oversættes til grønlandsk, fastslog Anthon Frederiksen og forsætter:


- Retsplejeloven fastslår, at retssproget i Grønland er grønlandsk og dansk. § 20 i Selvstyreloven fastslår, at det officielle sprog er det grønlandske sprog. Selvstyreloven trådte i kraft få måneder efter Højesteretsdommens afsigelse.

- Landsstyret håber ikke, at man ser en situation hvor politiet ville nægte at oversætte dokumenter hvis den tiltalte eller vedkommendes forsvarer kræver det. Landsstyret vil opfordre til, at man som tiltalt eller som forsvarer for en tiltalt kræver, at materialet bliver oversat.

- Landsstyret vil rejse spørgsmålet i Rådet for Grønlands Retsvæsen igen, med henblik på, at rådet kommer med en udtalelse om spørgsmålet. Samtidig vil landsstyret indhente en skriftlig redegørelse fra Politimesteren om sagen på grønlandsk og dansk.

- For så vidt angår spørgsmålet om overensstemmelsen med FN’s deklaration om oprindelige folks rettigheder vil landsstyret sikre, at der bliver lavet en redegørelse, slutter medlem af landsstyret for Justitsområdet Anthon Frederiksen.