Rejselærere i Kommune Kujalleq 2011-12

Under skoleseminaret i Narsarsuaq i foråret var et af de mål, der blev sat, at der skal gøres en indsats for at forbedre fremmedsprogsundervisningen i de mindre bygdeskoler

Onsdag d. 15. juni 2011
Kommune Kujalleq
Emnekreds: Sprog.

Under skoleseminaret i Narsarsuaq i foråret var et af de mål, der blev sat, at der skal gøres en indsats for at forbedre fremmedsprogsundervisningen i de mindre bygdeskoler.

På baggrund af dette har Skole- og daginstitutionsforvaltningen lavet forberedende arbejde, således vil der komme til de mindre bygdeskoler sproglærere til fagene dansk og engelsk.

Fra Qaqortoq vil Saarloq, Eqalugaarsuit og Ammassivik blive serviceret, mens Nanortalik tager sig af bygderne Aappilattoq, Narsarmijit og Tasiusaq.

Formålet er at give eleverne bedre kundskaber i fremmedsprog. Lærerne fra byerne vil skiftevis besøge bygdeskolerne, undervise eleverne og samtidig give instruktioner til de lokale lærere/timelærere, om hvordan de skal undervise i fremmedsprogene i løbet af skoleåret.

Når skoleåret 2011-12 er gået, vil der blive evalueret på forløbet.