Ønske: Bedre muligheder for at tilegne sig det grønlandske sprog

Jeg vil derfor foreslå, at der sikres relevante undervisningsmuligheder for alle til at lære landets officielle sprog. Det kunne blandt andet gøres ved at oprette sprogkurser i alle byer ligesom KNR’s sendeflade kunne benyttes til landsdækkende undervisning i sprog.

Mandag d. 25. juni 2012
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Sprog.

Marie-Louise Høegh-Svendsen gør i AG nr. 24 opmærksom på, at herboende danskere må have viljen til at lære grønlandsk - underforstået, at danskerne ikke ønsker at lære grønlandsk.

Jeg tror på, at vi alle kan blive enige om, at sproget er et værktøj, vi skal benytte til at kommunikere med. Den enkelte persons beherskelse af sprog eller mangel på samme bør ikke benyttes til at vurdere dennes værdi som menneske eller borger i Grønland.

Når grønlandsk nu engang er hovedsproget burde alle naturligvis kunne beherske dette. Derfor skal der selvfølgelig sættes kraftigt ind på, at alle borgere, der ikke behersker det grønlandske sprog, kommer til at gøre dette, både hvad angår skrift, tale og læsning. Det gælder især de per-soner, der er vokset op i Grønland uden at lære grønlandsk, men selvfølgelig også de personer, der vælger at bosætte sig i Grønland for en kortere eller længere periode.

Det er nemlig ikke rimeligt, at bebrejde nogen, at de ikke får lært det grønlandske sprog, hvis de ikke gives reelle muligheder for dette.

Fakta er jo nu engang, at der igennem mange år har været gjort alt for lidt for, at ikke-grønlandsk talende borgere har fået de rette muligheder for at tilegne sig grønlandsk.

Jeg vil derfor foreslå, at der sikres relevante undervisningsmuligheder for alle til at lære landets officielle sprog. Det kunne blandt andet gøres ved at oprette sprogkurser i alle byer ligesom KNR’s sendeflade kunne benyttes til landsdækkende undervisning i sprog. Herudover kunne det være værd at overveje, at KNR kunne versionere grønlandske tv-udsendelser med danske undertekster og danske tv-udsendelser med grønlandske undertekster.