Vores sprog - handling frem for splid

At gøre sprog til en afgørende kvalifikation, for at besidde en stilling, er som at fornægte det samfund vi har i dag, vores historie, og vores fortid. Lad os hellere se et fremadrettet og målbevidst politisk løsningsforslag på udfordringen.

Onsdag d. 29. maj 2013
Aviaaja Karlshøj Poulsen, Formand for Demokraterne Sermersooq Vest
Emnekreds: Sprog.

Hvis landsstyrets politik er at fremme befolkningens grønlandske sprogkundskaber, må de komme med en handlingsplan for bedre undervisningsmuligheder og bakke det op med de nødvendige økonomiske midler.

Det er ingen hemmelighed, at mulighederne for at beherske eller forbedre det grønlandsk sprog er begrænsede. Undervisningstilbuddene er få, og vores skoler og højere undervisningsinstitutioner mangler ofte kvalificerede grønlandsklærere. Det er derfor i høj grad pålagt den enkelte egenhændigt at tillære sig sproget, og det er ikke nogen let opgave i dag.


Vores attitude omkring hån af personer som taler gebrokkent grønlandsk må ændres, og nye innovative måder at lære sproget på skal introduceres. Jeg ser gerne, at landsstyret tager denne opgave på sig, og indfrier deres valgløfte om fokus på sproget.

Der skal konstruktiv politik på bordet. En stor del af vores befolkningsgruppe mestrer desværre i dag ikke grønlandsk, eller også behersker de det ikke på et niveau, hvor man ønsker at benytte det i arbejdsrelationer. Indenfor denne gruppe af vores samfund, findes også nogle af vores bedst uddannede borgere.

At gøre sprog til en afgørende kvalifikation, for at besidde en stilling, er som at fornægte det samfund vi har i dag, vores historie, og vores fortid. Lad os hellere se et fremadrettet og målbevidst politisk løsningsforslag på udfordringen.