Emne: Storskalaprojekter


Grønland ønsker ikke time-out på råstofområdet

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 21. januar 2013

Det er landsstyrets opfattelse, at den mindre administrative ændring af udlændingeloven som Folketinget skal tage stilling til ikke bør gøres til genstand for danske, indenrigspolitiske drillerier. Dertil er sagen alt for alvorlig. Landsstyret opfordrer derfor til, at man i respekt for Selvstyreloven bakker op om de demokratiske beslutninger vedtaget af det grønlandske parlament, og derfor vedtager de nødvendige ændringer af udlændingeloven.

Storskaladebatten ude af proportioner

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. december 2012

Efter vores bedste overbevisning bliver der ikke tale om social dumping på baggrund af den endelige vedtagne storskalalov. Loven afskærer ikke de grønlandske arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer fra at indgå overenskomster for de udenlandske arbejdere i anlægsfasen af storskalaprojekter, ej heller fra at konflikte for disse.

Grønlands nye storskalalov tillader ikke social dumpning

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 11. december 2012

Landskassen kan ikke selv finansiere anlæg af store nye industriprojekter. Vi er afhængige af erhvervsinvesteringer udefra. Vi må samtidigt erkende, at omkostningsniveauet i Grønland er højere end i de fleste andre lande. Derfor er det nødvendigt at tilbyde gode rammer for industrien – ellers fravælges Grønland som investeringsland.