Emne: Thule Air Base


Vectrus Services A/S tilbyder integrerede og omkostningseffektive supportløsninger

Vectrus Services AS
Lørdag d. 4. april 2020


Lufthavnen i Kangerlussuaq

Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Landsstyret
Fredag d. 3. juni 2016

Det er hverken min eller landsstyrets politik at lukke Kangerlussuaq. Tværtimod er det hensigten, at lufthavnen i Kangerlussuaq også i fremtiden kommer til at indgå i det samlede trafiknet – om end givetvis i en anden rolle, end den spiller i dag

Baser, Grønland og den kolde krig

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 27. april 2016

At der nu kun er en mindre amerikansk base tilbage i Grønland, viser vel, at USA ikke har haft intentioner om at sætte sig fast på Grønland, men hovedindholdet i de gældende forsvarsaftaler omkring Grønland er stadig, at USA har store militære rettigheder, når den amerikanske nation synes, at den har brug for dem. Den meget omfattende Monroedoktrin gælder jo også stadig, og den vil USA aldrig opgive. Så i en frihedsrus om en rig og glorværdig fremtid skal grønlandske politikere træde varsomt, fordi USA ikke vil tolerere andre magters indflydelse i Grønland, ud over Danmarks

Thulebasens fødsel

Jørgen Junge Busch
Lørdag d. 19. marts 2016

I flyet fik jeg kontakt til Col. Bernt Balchen (norsk/amerikaner), og han løftede lidt af sløret for, hvorfor han var fløjet fra Fairbanks til Thule - - nemlig at se nærmere på de muligheder der var, for at etablere en større flybase.

Den kolde krig

Jørgen Junge Busch
Lørdag d. 19. marts 2016

Dette udløste en større undersøgelse af, hvor mange egnede forsvarsvåben, der var på Thulebasen. Det kraftigste våben, på den militære base med ca. 4000 amerikanske soldater, var min langløbede danske riffel, model 89.

Thule for 60 år siden...

Jørgen Junge Busch
Fredag d. 18. marts 2016

De spændte internationale forhold under og efter anden verdenskrig gjorde, at USA var interesseret i, at etablere en landingsbane og en bemandet station på den slette Knud Rasmussen havde omtalt i 1924. Det første skete i 1941, hvor flere landingsbaner og den lille landingsbane ved South Mountain blev etableret

Ordførertale i forbindelse med redegørelse om samarbejdet i Arktis

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. oktober 2015

Relationen mellem Grønland og Danmark er i et globalt perspektiv et forbillede for oprindelige folk. Den politiske selvbestemmelse, som vi i fællesskab har opnået, kan vi være stolte af. Grønland er i forhold til mange andre oprindelige folk i verden nået langt på kort tid

En velbevaret velkendt hemmelighed

Parcafolket
Fredag d. 17. april 2015

- Hvorfor siger Lars-Emil så, at det var hemmeligheden, der medførte en sort tid og stor mistillid til Danmark? - Fordi han ser et formål i at rakke ned på Danmark.

Kommunikation i sagen vedr. servicekontrakten på Thulebasen

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 11. marts 2015

Nærværende notat beskriver de kontakter, som Danmark i den pågældende periode har haft med USA omkring forståelsen af kravene til tilbudsgivere, der ønsker at byde på servicekontrakten på Thulebasen

Nu skal ansvaret formelt placeres

Johan Lund Olsen
Onsdag d. 25. februar 2015

Jeg straks vil arbejde på at få rykket samrådet til et hastesamråd med udenrigsministeren og statsministeren. Hun er rigsfællesskabets minister, og jeg har en klar forventning om, at hun af hensyn til det fælles riges interesse, stiller op i så alvorlig en sag som denne

Den danske regering og landsstyret må forklare

Johan Lund Olsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 25. februar 2015

Inuit Ataqatigiit holder fast i vores krav om, at hele håndteringen af denne sag skal kulegraves, både i Nuuk og i København. Der tegner sig et mønster af fejl, begået både i Selvstyret og i Udenrigsministeriet.

Servicekontrakter er for skiftende på sigt

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 21. februar 2015

Inuit Ataqatigiit mener, der er et udbredt behov for at gennemgå forsvarsaftalerne med henblik på at vurdere deres relevans i dag. Derefter skal man indlede genforhandlinger som opdaterer aftalegrundlaget og skærper det udbytte Grønland skal have ved at lægge hus til amerikanernes tilstedeværelse

IA kræver genforhandling af forsvarsaftalen

Johan Lund Olsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 20. februar 2015

Det står i dag klart, at tildelingen af servicekontrakten til Exelis Services A/S juridisk ikke står til at ændre. Det er derfor nu en rent politisk sag, som skal tages op på allerhøjeste politisk plan.

Klagedomstols afgørelse viser at Pituffik-sagen er politisk

Johan Lund Olsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 19. februar 2015

Som vi frygtede har selskaberne ikke fået medhold, og klagedomstolen har dermed givet grønt lys for, at et amerikansk selskab kan vinde servicekontrakten.

Landsstyret har selv godkendt Pituffik-kriterierne

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. februar 2015

I denne uges AG fremgår det, at landsstyret nu bestiller en advokatundersøgelse af forløbet. Vi stiller dog spørgsmålstegn ved om en bestilt advokatundersøgelse er uvildig nok. Det er jo før set, at landsstyrets bestilte advokatundersøgelser er brugt som partsindlæg af landsstyret.

Nick Nielsens ordførertale ved debat om servicekontrakten på Thule

Nick Nielsen
Onsdag d. 21. januar 2015

De har vel en berettiget forventning om, at det de skal betale for, også er det de har brug for. Men samtidig har Grønland en lige så berettiget forventning om at blive kompenseret for at stille sit land til rådighed for USA's militær.

Hasteforespørgselsdebat, ordførertale af Johan Lund Olsen

Johan Lund Olsen
Onsdag d. 21. januar 2015

Nu er det så op til USA at vurdere hvad ’i videst muligt omfang’ betyder – med andre ord hvor mange grønlandske arbejdspladser, lærepladser og skatteindtægter der kan blive plads til

Forsvarsaftalen af 1951

Udenrigsministeriet
Onsdag d. 21. januar 2015

Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem Regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater om forsvaret af Grønland.

Pladsleje for Thule Air Base

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 18. januar 2015

At stille et meget beskedent og ellers ubrugt areal til rådighed for Thule Air Base er et let overkommeligt bidrag til den fælles sikkerhed. Det koster ikke Grønland en krone. Alligevel er der nogen, der ligefrem vil have penge for det

Den tabte servicekontrakt på Thule Air Base

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 17. januar 2015

I den aktuelle sag om den tabte kontrakt på Thule Air Base behøver USA blot at henvise til de allerede fremlagte planer om massive militære besparelser i Europa og tilføje, at man sideløbende har genoptaget gamle planer om at lukke Thule Air Base og flytte aktiviteterne til Alaska

Pituffik: landsstyret har ikke ”tabt servicekontrakten på gulvet”

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Fredag d. 16. januar 2015

Udbudsforløbet blev afsluttet den 31. oktober, med at USA meddelte offentligheden, at de havde valgt at tildele servicekontrakten på Thule Air Base til Exelis Services, som er et fuldt ud amerikansk ejet datterselskab.

Landsstyret har tabt servicekontrakten på gulvet

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. januar 2015

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi rigtig gerne støtte kravet om kompensation eller husleje, men vi er nødt til først at vide, om landsstyret til fulde har levet op til sit ansvar i sagsprocessen. Det mangler vi fortsat at få afklaret

Greenland Contractors

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 3. november 2014

Greenland Contractors har tabt kontrakten på serviceringen af Thule Air Base. Og det er rigtig dårlig nyt for det grønlandske samfund.

Store magter som liggende gæster hos små venner

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 19. november 2012

En lukning af Thule Air Base ville være en brat afslutning på et stort gode for Grønland. Det ville være en katastrofe. Det ved man godt i Grønland – det er kun Politiken, der gør det til journalistisk plat og politisk følelsesporno.

Undersøgelse af radioaktiv forurening i Avanersuaq

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 6. december 2011

Ud fra en strålebeskyttelsesmæssig vurdering er der, med den nuværende brug af området, ikke behov for restriktioner for ophold i det forurenede område eller behov for oprensende foranstaltninger. Det vurderes også, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere målinger af plutoniumindholdet i personer, som bor i Avanersuaqområdet.
Tilknyttede tekster:

Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq er afsluttet

Departementet for Sundhed
Fredag d. 26. august 2011

Undersøgelsen fandt således ikke sygdomme, der kan sættes i forbindelse med udsættelse for radioaktivitet. Til gengæld viser undersøgelsen, at livsstilssygdomme er meget udbredte i Avanersuaq, og at der derfor er behov for at styrke den sundhedsfremmende indsats.
Tilknyttede tekster:

Dansk-grønlandsk aftale om miljøoprydning ved Thulebasen

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Torsdag d. 23. juni 2011

Frem til midten af 1970´erne husede Dundashalvøen et raketbatteri, der var en del af den amerikanske Thulebase. Med denne aftale indfrier den danske regering et løfte til Grønland, der blev afgivet i 2001 i forbindelse med, at råderetten over Dundashalvøen blev givet tilbage til Grønland.
Tilknyttede tekster:

Konsekvenserne for Thulebasen og Grønland som helhed

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Udenrigsministeriet
Tirsdag d. 28. december 2010

Thulebasen indgår i det nationale amerikanske missilforsvarssystem til beskyttelse af Nordamerika. Thulebasen er således upåvirket af beslutningen om etablering af et NATO territorialt missilforsvar i Europa.

Thule Air Base

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 19. oktober 2010

Demokraterne støtter forslagets intentioner om at pålægge landsstyret at rette henvendelse til den danske stat om igangsættelse af en undersøgelse, som skal afdække det mulige udbytte for Grønland i forbindelse med anvendelsen af Thule Air Base.

Malik Berthelsen og Thule Air Base

Borgerrådet i Pituffik
Fredag d. 4. juni 2010

Borgerrådet ser frem til, at Malik Berthelsen omtaler Thulebasen og den indsats, der gennem årene er ydet af såvel amerikanske, canadiske, danske som grønlandske borgere på basen, med en vis ydmyghed og taknemmelighed.

§-36 spørgsmål: Svar på spørgsmål nr. 2010-19 om B52-styrtet og DIIS-rapporten

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 28. januar 2010

Landsstyret har anmodet regeringen om at rette henvendelse til de amerikanske myndigheder for at få yderligere data, især om det såkaldte plutoniumregnskab. Der foreligger endnu ikke svar fra de amerikanske myndigheder på denne henvendelse. Jeg har også understreget sagens vigtighed på et møde med den nye amerikanske ambassadør såvel som overfor Udenrigsministeren. Udenrigsminister Per Stig Møller oplyste på møde den 14. december 2009 over for mig, at der endnu ikke foreligger svar fra de amerikanske myndigheder.

§36-spørgsmål: En 4. bombe som ikke vides om der stadig findes eller ej

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 19. januar 2010

I formanden for landsstyrets udenrigspolitisk redegørelse står der, at han med den danske udenrigsminister skulle have rettet henvendelse til de danske sundhedsmyndigheder for at få en vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at få den danske regering søger nye oplysninger hos amerikanerne hvad angår plutoniumregnskabet.

Åbning for grønlandske virksomheder på Thule Air Base

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Mandag d. 14. december 2009

Det blev fra amerikanernes side understreget, at man var glade for henvendelsen. Man ser nemlig gerne grønlandske selskaber som både entreprisetagere og underleverandører ved de projekter, der er planlagt i de kommende år. Det er erklæret politik, at man på baserne rundt omkring i verden bruger lokale virksomheder i det omfang, det kan lade sig gøre.

Frivilligt Fællesskab

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Thulebasen ligger fortsat i vores land, og der synes ikke at være nogen ende på, hvad der kan dukke op af skjulte fortidsgerninger i forbindelse med den. Gerninger, der den dag i dag har dybt alvorlige følgevirkninger for de grønlandske borgere, der bebor og driver fangst i det område, hvor atombomberne både har stået på basen og cirklet i luftrummet i hemmelighed i årevis. Med en ulykke med radioaktive eftervirkninger på vandet, landet, dyrene og befolkningen til følge.

Aftalt forurening mod et årligt milliontilskud

Kirsten Jacobsen
Søndag d. 16. august 2009

Den 6. august 1987 blev der mellem The United States Air Force Command, Det Danske Udenrigsministerium og Grønlands Hjemmestyre indgået aftale om at ikke-giftigt affald kan deponeres på baseområdet. Der blev samtidigt indgået aftale om at The United States Air Force Command betaler kr. 1.750.000 årligt til Grønlands Hjemmestyre for den aftalte deponering.

Frihed og Fællesskab

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Mandag d. 20. april 2009

Men af endnu større værdi har Thulebasen været for Danmarks forhold til USA og den militære tryghed, som Danmark derigennem har kunnet værne sig under - helt frem til missilskjoldet. Tilbage står befolkningen i Thuleområdet og betaler prisen, sammen med de danske arbejdere, der var så uheldige at være på basen i januar 1968, da denne "sikkerhedspolitik" gik galt på værst tænkelig måde - atomart og radioaktivt.

Notat om sundhedsaspektet i miljø- og forureningsundersøgelser i Thuleområdet

Sundhedsstyrelsen
Fredag d. 26. december 2008

Det var konklusionen, at mængden og fordelingen af plutonium i Thule-området efter ulykken ikke kunne antages at være af betydning for indbyggernes helbred.

Selvstændighed

Mikael B. Kofoed
Tirsdag d. 26. november 2002

Vi kan ikke komme uden om teknologien, amerikanerne har godt nok en base i Thule, men det er kun et spørgsmål om tid, før de udvikler en anden teknologi hvor de ikke behøver Thule. - Så sæt ikke lid til indtjeningen fra Thule

Derfor landes der ikke i Pituffik

Jacob Juhl Jensen
Tirsdag d. 26. november 2002

Før der blev indgået aftale med Air Greenland A/S, havde Hjemmestyret i en længere periode forsøgt at få svar på en række spørgsmål til de amerikanske myndigheder omkring benyttelsen af Pituffik efter færdiggørelsen af lufthavnen i Qaanaaq. Blandt andet om der kunne mellemlandes i Pituffik på vej til Qaanaaq. Hjemmestyret har aldrig fået nogle endelige svar på de stillede spørgsmål

Thuleradaren og valgkampen

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 22. november 2002

En dansk ekspert i udenrigspolitiske spørgsmål på besøg i Nuuk sagde for et par år siden, at amerikanerne bare kunne forlade Thule og bygge et missilskjold i Alaska, hvis Grønland og Danmark var imod opgradering af Thuleradaren ... I så fald mister Grønland en god arbejdsplads og skatteindtægterne derfra. Danmark mister de påståede årlige 13 milliarder. Freden sænker sig over den tidligere militærbase. Nu har politikerne noget mindre at skændes om, da cowboy-legen er slut

Et demilitariseret arktis bør være Grønlands budskab

Johan Lund Olsen
Torsdag d. 21. november 2002

Selvstyrekommissionens principbetænkning foreslår derfor, »at Landstinget og landsstyret fremfører et ønske om, at Thule Air Base på sigt udvikles til at blive en international - og altså ikke blot amerikansk - varslings- og satellitsporingsstation. Tanken er, at information, som er opnået via installationerne i Thule, stilles til rådighed for det FN-organ, som har til opgave at føre kontrol med de internationale nedrustningsaftaler

Hvorfor ikke lande i Pituffik?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 14. november 2002

Det kan virke som om hverken Air Greenland eller Direktoratet for Boliger og Infrastruktur tjener borgernes interesser - og det var vel egentligt det, de begge burde gøre

Skjult dagsorden

Kristian Poulsen
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Og så er det jo så nærliggende at antage, at den danske regering eventuelt kunne have kommet med skjulte, slet skjulte eller direkte trusler om drastiske nedskæringer under de kommende forhandlinger om statens blokfinansieringer eller med nogle andre trusler, der kunne få vital betydning for os, såfremt landsstyreformanden ikke makker ret og holder sig »neutral« i den verserende sag mellem staten og Hingitaq-53

Selvstyrebølge flyder over det ganske land

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 20. september 2002

Bloktilskuddet er langtfra en gestus fra Danmarks side. Danmark overfører bare de 3 mia. til Grønland af amerikanerpengene, men putter de resterende 10 mia. i lommen!

Yankies, ratifikation eller olieembargo

Karl Therkelsen
Fredag d. 6. september 2002

Den kolde krig er forlængst slut, og med den tekniske fremskridt indenfor USA´s militær, da vil det være på høje tid til at amerikanerne tilbageleverer Inughuit´s land til deres rette ejere, ellers må Danmark og ikke mindst Grønland kræve klækkelig betaling for amerikanernes tilstedeværelse.

Selvbærende økonomi

Moses Olsen
Fredag d. 21. juni 2002

Så vidt jeg ved, har Danmark i mange år haft økonomisk gavn af, at give USA tilladelse til at benytte vort land til forsvarsinstallationer, ligesom danske firmaer tjener gode penge på deres overenskomster med U.S.A’s forsvarsministerium. Penge som aldrig cirkulerer her i landet, før de forsvinder ud af vort land

Vi vil kæmpe til det sidste

Maliinannguaq M. Mølgaard
Fredag d. 14. juni 2002

Inuit Ataqatigiit anser det som givet i dag i år 2002, hvor resterne af kolonitiden er ved at ebbe ud, at vi i vort land skal være vågne overfor ændringer af bl.a. disse forhold

Kritik af Danmark i FN

Aqqaluk Lynge
Fredag d. 7. juni 2002

I 1953, det samme år, hvor den danske regering skrev til »the Committee on Information from Non-Self Governing Territories« , blev Inughuit fra Thule distriktet i Nordgrønland, tvangsfjernet fra deres traditionelle fangstområder, for at Thule Air Force basen kunne blive bygget af den amerikanske regering

Stop diskussionen om Thule-basen

Ulrik Rosing
Fredag d. 31. maj 2002

Min far var fanger som alle andre voksne mænd, og der er ingen, der undertrykte dem. De var frie folk. Vi levede lykkeligt i det dejlige land ... Dog siger I, at de var undertrykte. Hold op med det nonsens! I kender overhovedet ikke noget til de faktiske forhold dengang!

Ny forsvarsaftale, nødvendig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 21. maj 2002

Debatten om en fornyelse af den dansk/ amerikanske forsvarsaftale fra 1951 er mere aktuel end nogensinde. I USA fortsætter arbejdet med et missilforsvar, og i Danmark har forsvarsminister Svend Aage Jensby i den danske presse frejdigt givet udtryk for, at Danmark naturligvis skal stille faciliteterne i Pituffik til rådighed

Radar-anlægget i Pituffik

Peter Rosing
Fredag d. 17. maj 2002

Vi må holde op med at lade andre lande forarbejde vores fiskerifangster, og vi må droppe alle de investeringskrævende projekter som »Ilimmarfik« - og alle de mange flyvepladser og mange andre ting. I stedet må vi kun koncentrere os om det aller nødvendigste til opretholdelsen af vort land ...Forsvars- og udenrigsspørgsmål, som Danmark har ansvaret for, behøver vi vist ikke at bekymre os så meget over lige for tiden

ICC - Qullissat uden betydning?

Jørgen Peterson
Fredag d. 5. april 2002

Fratagelse af område, fratagelse af fangstområder gælder måske kun for Thule. Qullissat er uden betydning? Der fremsættes flotte ord og ensidige floskler, men hvis der skal udbetales erstatning til Thulebefolkningen, skal der naturligvis også udbetales erstatning til Qullissat-befolkningen.

Krags taktiske Thule-spil

Erik Holmsgaard
Onsdag d. 27. marts 2002

Eisenhowers morsomhed var et venligt men sylespidst signal om, hvor USAs smertegrænse lå, når det gjaldt den militære tilstedeværelse i Grønland. En påmindelse om, at spørgsmålet om Danmarks suverænitet over den store ø på det amerikanske kontinent ikke nødvendigvis var en given sag.

Grønland kan bidrage til at bremse global oprustning

Mads Flarup Christensen
Tirsdag d. 26. februar 2002

Nu har USA ensidigt opsagt ABM-traktaten. Derfor er det hykleri på højt plan, når grønlandske og danske politikere, der hele tiden har fokuseret på ABM-traktaten som værende en hjørnesten for global stabilitet og nedrustningsaftaler, i dag ikke retter en øredøvende kritik mod USA’s ensidige opsigelse af denne vigtige traktat

Frihed, medbestemmelse og ikke blindt slå sig til tåls med autoriteternes dispositioner

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Lørdag d. 19. januar 2002

Efter en princippiel godkendelse af planen for strukturændringer i samfundet med sigte på et mere selvbårent samfund, hvor der i første omgang uden tvivl vil være en del ændringer, som vil gøre ondt, begyndte flertallet at trække i land, da konsekvensændringerne påbegyntes at blive fremlagt

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002

Jonathan Motzfeldt
Onsdag d. 2. januar 2002

Det er mit håb, at de unge, der deltager i den politiske debat, som vi har set det i det sidste års tid, aktivt vil indgå i det politiske arbejde og bidrage til demokratiet med deres synspunkter og visioner for fremtiden. Vi har brug for de unge mennesker som aktive deltagere i demokratiet

De økonomiske aspekter i forbindelse med USA's militære tilstedeværelse i Grønland

Keld Jensen
Lørdag d. 15. december 2001

Med de nye oplysninger er det formålet at påvise, at ikke kun Grønland har haft økonomisk fordel af Rigsfællesskabet, men at Danmark også har haft store økonomiske fordele af, at Grønland har været en del af dette Rigsfællesskab. Samtidig er det formålet at give eksempler på, i hvilken udstrækning at økonomiske aspekter af sikkerhedspolitikken kan være med til at sikre Grønland en selvbærende økonomi under Selvstyre

Kærlighed og selvstændighed

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 7. december 2001

Tre ligeværdige folk betyder for mig tre selvstændige nationer, der sammen koordinerer udenrigs- og sikkerhedspolitikken, foruden en række andre for alle rigsdele vitale spørgsmål af fælles interesse - det er for mig at se opgaven for danske, færøske og grønlandske politikere, at løse den nærmeste fremtid

Ligeværd og fællesskab

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 7. december 2001

Jeg hæfter mig i den forbindelse specielt ved statsministerens ordvalg i tilknytning til karakteristikken af os som et »folk«, samt i tilknytning til definitionen af Selvstyrekommissionens opgave som »øget selvbestemmelse«. Det tjener til statsministerens ære at anlægge en betragtning, som fuldt ud lever op til de gældende internationale retsregler om folkenes selvbestemmelsesret. Det er en ny tone i Rigsfælleskabet, som vi alle skal være glade for

Som at holde en tiger i halen

Sermitsiaq
Fredag d. 16. november 2001

Hvad vil selvstændigheden være værd, hvis den økonomisk er baseret på indtægter fra USA? Hvad vil det betyde for fastholdelsen af den grønlandske kultur og egenart. Hvad vil det betyde for vores mulighed for at fastholde vores sprog (spørg blot inuit i Alaska)? Og hvor står Grønland den dag, hvor USA måske finder ud af, at nu er Thule-basen overflødig?

Thulebasen betaler selvstændigheden

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 16. november 2001

Der blev oplyst, at Danmark på Thulebasen årligt tjener 13 milliarder kroner eller 1 procent af nationalproduktet, hvorimod Danmark kun stiller 3 milliarder kroner årligt til Grønlands rådighed ...Men konsekvensen af Thulebasen som finansieringsmulighed for selvstændighed må indebære, at politikerne også går ind for raketskjoldet

Frihed til at drømme

Erik Holmsgaard
Fredag d. 16. november 2001

Vi vil vise os som hele mennesker, der for eksempel ikke skammer sig over, at Grønland modtager et årligt milliardbeløb i bloktilskud. Herregud, der er jo tale om en investering - bloktilskuddet er porten til et marked for dansk erhvervsliv, og de fleste penge vender såmænd tilbage til Danmark

Den kroniske tilskudspsykose

Ole Aggo Markussen
Fredag d. 16. november 2001

Hjemmestyreordningen har med andre ord været præget af den politiske vision, at vi selv skal blive i stand til at forvalte bloktilskuddet fra Danmark

Valgkamp i enighed

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. november 2001

Siumut mener, det er på tide, at Grønland bliver en suveræn stat, og der er penge til det, fordi Danmark efter partiets oplysninger sparer mindst 13 milliarder på medlemsomkostninger i NATO

Retfærdighed

Jens Lyberth
Fredag d. 9. november 2001

Et ægteskab under disse kår - har fået frataget kærligheden. Ved separationen er Herremanden forpligtet til at betale underhold til konen, uden dog, at han under disse forhold giver konen retten til at kunne kommunikere og svare for sig selv, alle hendes krav om aftalerne overhøres totalt

Det er nu

Arnica Lykkegaard
Fredag d. 9. november 2001

Camp Century havde en atomreaktor. En anden gammel amerikansk base, Dye 3 ligger forladt midt inde på Indlandsisen og synker langsomt ned i isen

Folketingsvalget

Sermitsiaq
Fredag d. 2. november 2001

Det er urimeligt, at SAS og staten er medejere af et selskab, hvor hjemmestyret har alle udgifterne for, at det ikke skal give underskud at drive flytrafik i Grønland. I årenes løb har ejerne fået udbetalt udbytte, det betyder, at staten og SAS har fået deres risikofri investering tilbage

Høring om missilforsvarsplanerne den 30. oktober er udskudt

Maliinannguaq M. Mølgaard
Lørdag d. 13. oktober 2001

Udvalget står fast ved at høringen er vigtig, og vil realisere den, så snart situationen tillader det

Tale ved Folketingets åbning

Ellen Kristensen
Torsdag d. 4. oktober 2001

Det er næppe sandsynligt at Grønland vil blive et terrormål, men vi er selvfølgelig bekendt med at Danmarks øgede beredskab også omfatter Grønland og Færøerne. Hvad konkret det øgede beredskab går ud på ved jeg imidlertid ikke. Og i virkeligheden er det nok også bedst at regeringen ikke løfter sløret for meget om de faktiske tiltag. Imidlertid bringer det tankerne hen på, analog Anden Verdenskrig, hvem der vil tage sig af forsyningen af Grønland, dersom Danmark ikke kan?

Ud af isolationen - billigere billetter til Qaanaaq

Landsstyret
Torsdag d. 4. oktober 2001

Qaanaaq-borgerne behøver derefter ikke længere at være afhængig af Pituffik. Dette har været et af formålene med anlæggelsen af Qaanaaq Lufthavn. Passagerer til og fra Pituffik må således i fremtiden flyve med helikopter til og fra Qaanaaq for at opnå forbindelse til det øvrige rutesystem i Grønland

Høring om de amerikanske missilforsvarsplaner

Maliinannguaq M. Mølgaard
Onsdag d. 3. oktober 2001

De tragiske begivenheder i USA har gjort overvejelserne såvel mere åbne som mere nærværende

Grønland er ligeglad

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. september 2001

Det to folketingsmedlemmer stiller Grønland i et ualmindelig dårligt lys. De repræsenterer ikke Grønland på en god måde, men bidrager til omverdenens ringeagt for Grønlands engagement i rigsfællesskabet og det internationale samarbejde.

Kritik af Grønlandsfly

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 21. september 2001

Dette blev med et slag ændret efter 1. september i forbindelse med åbningen af lufthavnen i Qaanaaq, da Grønlandsfly indsatte 2 ugentlige Dash-7 fly til erstatning for ovennævnte flyforbindelse med Boeing 757. De 2 ugentlige fly skulle desuden betjene Qaanaaq området.

Terror

Sermitsiaq
Fredag d. 14. september 2001

At mennesker føler sig presset ud i disse ekstreme situationer, skyldes i høj grad den skæve verdensorden, som bliver tydeligere og tydeligere, og som mest markant udspiller sig i forholdet mellem israelere og palæstinensere

Sort dag

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. september 2001

Og bedre blev det ikke, da KNR-TV senere på dagen afbrød sin direkte videresendelse af Danmarks Radios TV. Her var vi vidne til det største angreb på verdens demokrati, mens KNR-TV mente, at et norsk ungdomsprogram havde større prioritet og senere på aftenen en amerikansk film

USA`s tiltagende legen hele verdens ejer og vogter kan ikke længere tolereres

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 7. september 2001

Hvis ikke vi totalt afslår det vanvittige projekt som NMD fostret i sygelig storhedsvanvid, og som vil starte våbenkapløb, fortjener vi ganske enkelt ikke fortsat at bebo denne jord

Amerikanerne sætter verdensfreden og forureningsbekæmpelsen på spil

Maliinannguaq M. Mølgaard
Torsdag d. 6. september 2001

Ifølge den Danske Grundlov samt Hjemmestyreloven har vi grundlæggende ikke noget at skulle have sagt i sikkerhedsmæssige forhold

Klar himmel over Thule

Ole Wæver
Fredag d. 31. august 2001

En ren »missilforsvar for nedrustning af strategiske våben« er svær at tro på. Den er i hvert fald så militærfagligt uforsvarlig, at det kræver, at Putin har bedre greb om sine generaler, end vi hidtil har troet.

Hvad godt kommer der ud af Greenpeace?

Pavia Nielsen
Tirsdag d. 14. august 2001

Greenpeace’s tur i Grønland er blot et udtryk for hykleri og propaganda. Som følge af Greenpeace’s medlidenhed med sæler har fangernes selvtillid lidt et alvorligt knæk, ligesom ønsket om at kunne tjene til dagen og vejen uden at modtage hjælp fra anden side er blevet ødelagt

Åbent brev til Landsstyreformanden

Sten A. Lund
Torsdag d. 2. august 2001

Heldigvis er flertallet af den grønlandske befolkning ikke begejstrede for USA’s gøren og laden, især overfor deres militante adfærd i Avanersuaq (Nord Grønland)

Sur efter at have fået igen af egen skuffe

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 31. juli 2001

Det er ikke noget at sige til, at en flok mennesker fandt på at give dem igen af deres egen medicin. Og så blev de professionelle aktivister og lovovertrædere fornærmede og meldte de lokale »kolleger« til politiet. Hvor dum kan man være?

Greenpeace tør, hvor andre tier

Sermitsiaq
Fredag d. 27. juli 2001

Man kan med rette spørge, om landsstyre og Landsting er de sande repræsentanter for befolkningen i denne sag? - Det virker nemlig som om, at landsstyre og Landsting lader sig styre af danske og amerikanske interesser - uden at vide hvad Danmark og USA egentlig aftaler

Grønland med i Star Wars

Poul Krarup
Fredag d. 20. juli 2001

På grund af Thulebasens strategisk vigtige rolle i missilskjoldet har Grønland en fantastisk chance for at give et positivt bidrag til at sikre nedrustning og stabilitet i verden, mener Greenpeace

Regeringen fastholder sin politik om NMD og Thule

Poul Krarup
Fredag d. 6. juli 2001

Interview med Mogens Lykketoft: Der er ingen økonomisk sammenhæng mellem Thule-basen og Danmarks forsvarsudgifter, herunder Danmarks deltagelse i NATO.

Et debatoplæg om missilskjoldet NMD og nedrustning

David Longworth
Mandag d. 7. maj 2001

... vi har én jord at bo på, var den filosofi der fik Sovjetunionens Gorbatjov og Sjevardnadse til at bevæge sig væk fra konfrontation og til at søge kompromiser som kunne afslutte den kolde krig. Har vi glemt det håb de tændte for en fredelig fremtid? Opgaven er ikke fuldført endnu - den opgave som Reagan og Gorbatjov forestillede sig vil være fuldført i år 2000 - den totale afskaffelse af atomvåben

NMD er ikke vejen til en fredelig verden

Robert E. Peary
Torsdag d. 26. april 2001

Vi skal nok finde andre indtjeningsmuligheder, eksempelvis muligheden for at deponere den kolde krigs gamle og ubrugelige våben, som man ikke kan finde plads til

Serviceeftersyn eller nyordning - hvad vil Grønland ?

Johan Lund Olsen
Onsdag d. 11. april 2001

Jeg må indrømme, at kineserne og russerne virker troværdige, og at kontreadmiralen for Grønland samt andre, derfor virker mindre troværdige på mig

Thule-eskimoerne bør ikke overhøres!

Maliinannguaq M. Mølgaard
Torsdag d. 8. marts 2001

Det er Thule-eskimoerne, der er hårdest ramt af opførelsen af amerikanernes militærbase. De er endog i årevis fordrevet fra deres landområder og tvangsflyttet med det følge, at de nu bor i Qaanaaq

Kære Jonathan og Poul Nyrup-Rasmussen

Karl Therkelsen
Torsdag d. 22. februar 2001

År 2005 - Tidlig morgen den 15. februar kl. 05.00 starter varslingssirenerne i hele det Danske Rige

Ank dommen i Thule-sagen til Højesteret

Karl Therkelsen
Torsdag d. 15. februar 2001

Kære stammefrænder fra Sakæus og Benjamin, lokal- som landspolitikere - vi har alt for længe været passive tilskuere i sagens forløb, nu må vi vise Inughuit og Hingitaq 53 den respekt og støtte dem de har fortjent - og være med dem i godt og ondt

Jonathan bør støtte Hingitaq 53

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. februar 2001

Det er både synd og pinligt, for det kan blive svært nok for nogle hundrede mennesker at dæmme op for amerikanske nationale sikkerhedsinteresser. Den konto er der tidligere begået folkedrab på, og inughuit står derfor svagt

USA kan ikke vente på Grønland

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. februar 2001

Grønland er i denne forbindelse en uundgåelig del af USA’s sikkerhedszone, og et kategorisk krav om »enighed og fred i verden« kan måske skabe større spændinger, end hvis vi lader opdateringen falde ind under den nuværende aftale

Acceptér NMD

Knud Møller
Tirsdag d. 6. februar 2001

For det første: Jeg accepterer NMD, fordi USA, som den eneste stormagt for alvor forsvarer demokratiet. Måske vil modstanderne hellere være i kontakt med slyngelstaterne? Eller ønsker at blive deporteret til den arktiske del af Sibirien!?!

NMD skal bidrage til verdensfreden

David Longworth
Mandag d. 5. februar 2001

Hvis der virkelig findes nogen trussel fra Irak eller Iran, de såkaldte "states of concern", mod USA, så er den forsvindende lille i forhold til den trussel som Ruslands op mod 20.000 kernevåben udgør mod USA og NATO

Det grønlandske ansvar

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. januar 2001

NATO blev også nævnt som en mulig deltager, men det nationale missilforsvar er udelukkende et amerikansk anliggende. Derimod kunne man overveje at invitere Kina til at deltage i høringen. En høring, der foruden at sætte Grønland på verdenskortet, kunne opfylde det store behov for reel information om det nationale missilforsvar

Sejr for Grønland

Sermitsiaq
Fredag d. 26. januar 2001

Den nye udenrigsminister Mogens Lykketoft lyder lige så arrogant, når han bliver spurgt, om Grønland kommer med til forhandlingerne. Regeringen lytter ikke til de grønlandske ønsker, som den konservative Per Stig Møller ellers påstår

Grønland er med ved bordet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. januar 2001

I lyset af amerikanernes barske grønlandshistorie med tvangsflytning af en hel befolkning, med afsløringer af atomvåben, radioaktiv forurening og amerikansk »overhøjhed« er brevet fra den amerikanske præsident nye toner

De usynlige folketingsmedlemmer

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 19. december 2000

På den baggrund er det besynderligt, at vore dertil indrettede politiske agenter i folketinget, Hans Pavia Rosing (S) og Ellen Kristensen (A) ikke allerede har været i front for at markere de grønlandske synspunkter

Tillykke George W.Bush!

Hans Pavia Rosing
Tirsdag d. 19. december 2000

Her vil jeg godt komme med en lille, men spændende tanke til Jonathan: Hvad med at invitere Bill Clinton til Nuuk efter hans afgang den 20. januar 2001 til et foredrag i Katuaq om amerikansk-arktisk forhold. Det kunne da være interessant!

Ungdommen vil også tage stilling til Thule-radaren

Eleverne i 11.U i Gammeqarfik
Torsdag d. 7. december 2000

Såfremt Landstinget ikke er i stand til at orientere klart om det på en sammenhængende måde, burde de ikke engang tænke på at forhøje deres vederlag

Jonathan tramper på demokratiet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. november 2000

Demokratiet i Grønland fungerer glimrende en enkelt dag hver fjerde år. Det starter om morgenen, når valghandlingen begynder, men enevældet tager over, så snart den om aftenen er slut, og optællingen begynder

2000 russiske atomvåben i højt beredskab

David Longworth
Søndag d. 10. september 2000

Det er jo egentlig en hån mod enhver forestilling om en civiliseret verden, at der et årti efter den kolde krigs ophør, stadig eksisterer 30.000 atommissiler i verden

Historie og fremtid

Jørgen Fleischer, Redaktør
Torsdag d. 7. september 2000

Det første USA gør i tilfælde af en krig, er at besætte republikken Grønland. Og det sker uden at tage det mindste hensyn til modstanden fra vores side

Afklaring med Danmark nødvendig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. september 2000

Der er ingen tvivl om, at landsstyrets behandling af NMD-spørgsmålet bliver et varmt emne på efterårets landstingssamling. Det er godt. Der er al mulig grund til at få evalueret forløbet og udtænkt en ny strategi

Grønland eller USA?

Godmand Fleischer
Tirsdag d. 29. august 2000

Vil vi acceptere, at Grønland bliver placeret som et af de første bombemål, hvis krigen bryder ud? Vi, der er landets befolkning, har aldrig taget stilling til dette spørgsmål

Større åbenhed

Sermitsiaq
Fredag d. 25. august 2000

Hvis det er korrekt, at NMD er rettet imod de såkaldte slyngelstater, som ikke vil rette sig efter nedrustningsaftaler, og som tværtimod i det skjulte opruster, er det et relevant krav, at forsvarssystemet beskytter alle lande, som respekterer de nedrustningsaftaler, der indgås

Vedrørende NMD

Mogens Kleist
Tirsdag d. 22. august 2000

Vi vil gerne fra Kattusseqatigiit have, at forsvarsaftalen fra 1951 kulegraves af landsstyret. Forsvarsaftalen blev udformet, mens Grønland var koloni

Opgradering af radaren i Thule

Knud Østergaard
Fredag d. 18. august 2000

Det danske forsvar og det danske Nato medlemskab er et rigsanliggende forstået på den måde at forsvaret af Danmark også er et forsvar af grønlændernes interesser og rettigheder. Det er et forsvar af hele riget

Vi sulter og fryser ihjel

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 18. august 2000

Grønland - overladt til sig selv under en krig! Det lyder uhyggeligt. Men når det kommer til stykket, er der nok ingen grund til at male fanden på væggen den måde

Dumpekarakter til sikkerhedspolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. august 2000

Med sin interne slingrekurs glemmer landsstyret sin vigtigste opgave i denne sag: at beskytte befolkningen. Ingen andre gør det.

Der ligger en fjerde brintbombe på bunden af havet ud for Thule Air Base ...

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 14. august 2000

Det er den eventuelle strålingsfare fra disse mulige efterladenskaber, vi skal forholde os til

Documentation and Diagrams of the Atomic Bomb

Outlaw Labs
Mandag d. 14. august 2000

Upon detonation of conventional explosives, all 32 sections must merge with the B/P mixture within 1 ten-millionths of a second

Hvis Thule var Nordjylland...

Sermitsiaq
Fredag d. 11. august 2000

Hvis Danmark overhører de grønlandske krav, ved vi, at rigsfællesskabet ikke er en døjt værd, og at det i virkeligheden kun handler om dansk sikkerhed. Så er alt andet blot ordflom, der skal dække over virkelighedens verden

Mangel på raketskjold kan også udløse atomkrig

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 11. august 2000

Hvem skal beskytte os og forsyne os, hvis en lignende katastrofe skulle indtræffe - og hvorfor skulle nogen overhovedet bruge tid på os, hvis de har hovedet fyldt op af deres egne problemer, og vi i øvrigt hverken har strategisk interesse eller kan levere et vigtigt råstof til flyindustrien?

Udløser Thuleradaren igen landsstyrekrise?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 11. august 2000

IA øger sin popularitet, hver gang partiet tager Grønlands parti og plejer landets interesser. Det må Siumut huske på. Siumuts tilbageholdenhed omkring Thuleradaren kan nemlig koste stemmer. Men det kan også i værste fald betyde, at historien fra 1987 gentager sig

Stop de galninge!

Sermitsiaq
Fredag d. 4. august 2000

Dette er et indenrigspolitisk anliggende i USA. Våbenindustrien hungrer efter nye, dødbringende opgaver - og der er arbejdspladser i skidtet

En 850 meter lang narresut

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 1. august 2000

Landstinget har besluttet, at Qaanaaq skal have sin egen landingsbane og ligge som den nordligste vendeplads i et fastvinget trafiksystem - uden om Pituffik, Thule Air Base

Om fup-landingsbanen i Qaanaaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. juli 2000

Lufthavnsvæsenet siger, at det under alle omstændigheder skal have base i Pituffik og ikke har planer om at flytte personel til Qaanaaq

Stop nu det pinlige tiggeri

Aase Peitersen
Fredag d. 23. juni 2000

Det er faktisk utrolig svært at se formålet med at bygge en lufthavn i Qaanaaq. Det tror jeg, man skal være politiker for at kunne. De alternativer, der er at vælge imellem, er begge både dobbelt så besværlige og dobbelt så dyre, som det vi har i dag

Demokratiske frihedsrettigheder sikres af FN

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 22. juni 2000

Vi har et medansvar for, at der ikke bliver skabt en ny ustabilitet i verden, bl.a. gennem Pituffik. Demokratiske frihedsrettigheder sikres bedst af FN og ikke udelukkende af USA, Rusland eller andre

Lad USA blive i Thule

Thomas Eisenhardt
Fredag d. 9. juni 2000

Nu vi er ved det økonomiske, vil jeg gerne spørge dig om du har råd til at nedlægge Thulebasen? Der er ca. 650 civile ansatte på Thule air base, det giver en årlig skatteindtægt på ca. 60 millioner kroner

USA må betale for sin sikkerhed

Sermitsiaq
Fredag d. 2. juni 2000

Hvis basen ikke havde været der, og hvis Danmark havde haft ansvaret for Grønland i dag, ville staten have bygget en lufthavn i området for lang tid siden.

Hvis IA støtter de demokratiske frihedsrettigheder

Ivars Silis
Fredag d. 12. maj 2000

Er sikkerhedspolitik kun er et spørgsmål om købmandsregninger?

A-våben mod de jyske divisioner

Klaus Wivel
Torsdag d. 4. maj 2000

Man ville ikke se facts i øjnene. Nu ved vi konkret, at polakkerne havde tænkt sig at anvende A-våben mod den dengang Jyske Division Slesvig-Holsten, og at den havde tænkt sig at blæse de jyske divisioner ud i havet med A-våben.

Anlæggelsen af Vejrstationen i Thule

Johannes Lomholt
Onsdag d. 24. november 1999

Kasserne med Corned Beef varede i tre måneder, og retten blev serveret med tomatketchup til middag een dag og uden ketchup til aftensmad, næste dag var det omvendt.

Tramper på befolkningen i Qaanaaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. november 1999

USA vil ombygge deres radaranlæg, så det kan indgå i et missilforsvar, der angiveligt skal forsvare USA mod såkaldte banditstaters eventuelle atomangreb.

Undskyldninger på historiens vegne

Niels Højlund
Tirsdag d. 5. oktober 1999

Og ganske, ganske specielt, hvis disse kolonier har rummet en befolkning af meget »oprindelige« mennesker, folk som har levet tæt på naturen og i balance med naturen, indtil vi slemme moderne mennesker kom og forstyrrede harmonien.

Grønlandsk udenrigspolitik

Aqqaluk Petersen
Onsdag d. 8. september 1999

Omvendt er den amerikanske (og dermed Natos) interesse for Danmark i høj grad motiveret af strategiske hensyn, hvor Grønland har spillet og stadig spiller en dominerende rolle.

En sejr for retfærdigheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. august 1999

Beviserne har jo ligget der hele tiden. Men en løgn fører ofte til en ny løgn, og hurtigt er man indspundet i sit eget spil. En lavine, der startede, da den daværende regering i forbindelse med tvangsforflytningen i 1953 i en pressemeddelelse meddelte offentligheden, at forflyttelsen skete frivilligt.

Flytningen fra Thule - som Mikael Gam huskede den

Mikael Gam
Tirsdag d. 24. august 1999

Det var et tungt ansvar, vi havde over for disse Knud Rasmussens »nye mennesker«. Ville de kunne overleve som eskimoer og fangere? Eller ville de blive nogle sølle pjaltemikler med »7- tallet« i hånden, søgende på »Dumpen« efter smulerne fra de riges bord? Flytningen reddede dem, ser det ud til, og den store bases levetid er vel begrænset? Det var i sidste øjeblik, flytningen skete, men ikke for sent.

Erstatning til Thule-beboere

Danmarks Radio
Fredag d. 20. august 1999

Østre Landsret lagde i dommen vægt på, at flytningen af befolkningen i slutningen af maj 1953 ikke var udslag af et ønske fra befolkningens side, men en beslutning, der udelukkende blev truffet af de danske myndigheder.

OK til besættelse af Danmark

Danmarks Radio
Onsdag d. 4. august 1999

En hemmeligtstemplet "styrkeaftale" fra 1963 afslører, at den danske regering den gang gav USA frie hænder til i en krisesituation at besætte alle nødvendige områder og faciliteter i Danmark og frit indføre og anbringe atomvåben overalt i landet, hvor USA fandt det nødvendigt.

Hvad er rimeligt og hvad er uklogt?

Lasse Wellander
Onsdag d. 31. marts 1999

Hvordan skulle Dundas kunne udvikles til en by i den størrelsesorden uden den support og støtte der er kommet fra Amerika, Danmark og resten af det grønlandske samfund? Dundas havde i dag ganske sikkert, maximalt været på størrelse med Siorapaluk eller Savissivik, måske 70 - 90 mennesker eller måske til og med Moriusaq med ca 40 mennesker.

Er Thule Air Base stadig af afgørende betydning for NATO?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 12. december 1998

Det er min opfattelse, at når Thule Air Base fortsat anvendes af amerikanerne - så er det lidt for alle tilfældes skyld, måske lidt fordi man nu engang er her og så kan bruge faciliteterne til denne "satellitrummets trafikovervågning" og så måske i virkeligheden kun, fordi de bevilgende myndigheder i USA ikke har fået øje på - eller tilstrækkeligt behov for - denne sparemulighed.

Thule-sagen, løgnens univers

Aqqaluk Petersen
Fredag d. 12. december 1997

Poul Brink, der aktuelt er TV-A journalist, har skrevet en bog om vel nok sit livs største nyhedshistorie: den om H.C. Hansen brevet fra 1957, der inddirekte gav amerikanerne lov til at have A-våben på og over Thule-basen.

Grønlands bidrag til fredsprocessen og afmilitariseringen

Torben Krogh
Fredag d. 27. juni 1997

. . Det bør i den forbindelse erindres at den grønlandske regeringschef er en af de bedste politiske begavelser i hele det danske rigsfællesskab. Når han tager et initiativ som han nu har gjort beror det ikke på tilfældige indskydelser.

Fred i vor tid

Sermitsiaq
Fredag d. 27. juni 1997

Interessant nok er det de traditionelle atomvåbenmodstandere og militærmodstandere, samt de, der råber højest om grønlandsk selvstændighed, der er hårdest i deres kritik af landsstyreformanden. Det er på trods af, at Lars Emil Johansens udspil netop drejer sig om fred, nedrustning og øget selvstændighed.

Stop nu, Lars Emil

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 27. juni 1997

Han graver grøfter og skaber splid og konfrontation på samme klodsede facon, som når han prøver at banke landstingsmedlemmer med et beskedent stemmetal bag sig på plads i landstingssalen.

Globale visioner i Nuuk

Uffe Ellemann-Jensen
Tirsdag d. 24. juni 1997

Det ville give Grønland (og Danmark) stor international prestige, hvis vi kunne bidrage til at løse problemet. Og som en sidegevinst kunne det give store indtægter til et Grønland, som kæmper hårdt for at få en mere selvstændig økonomi stablet på benene.

Landsstyreformanden ikke afvisende for skrottede atomsprænghoveder

KNR/Grønlands Radioavis
Mandag d. 23. juni 1997

- Vi vil ikke være atomlosseplads, men hvis amerikanerne kommer med et tilbud, så er vi klar til at diskutere om Grønland kan gavne verdensfreden ved at opbevare misilsprænghoveder, uden at det skader vores rene miljø, siger Lars Emil Johansen.

Sikkerhedschef: Thule-arbejderne kom ikke i nærheden af den bestrålede havis

Erik Stubbe-Teglbjærg
Onsdag d. 19. marts 1997

Siden hjemkomsten fra Thule er godt 60 personer døde af kræft. Erik Stubbe-Teglbjærg er imidlertid overbevist om, at Thule-arbejderne ikke er blevet syge af deres arbejde på Thule.

Betonslum

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. marts 1997

Paratviden har sit eget liv - uafhængigt af tilværelsens klamme kendsgerninger, men den trives naturligvis bedre og mere frejdigt, jo længere væk den er fra den dagligdag den hævdes at stamme fra. Det er derfor vi ved så meget om årsagerne til hungersnød i Afrika og så lidt om de hundredevis af tomme boliger i Grønland

RANDs rapport om deponering af skrottede atomvåben

Hjemmestyret
Mandag d. 10. marts 1997

Uautoriseret oversættelse til dansk af kapitlet "Mulige lokaliteter og deres egnethed" i RANDs rapport om deponering af skrottede atomvåben
Tilknyttede tekster:

"Atom-fængsel" i Grønland - RAND rapporten

RAND
Mandag d. 10. marts 1997

Her er den originale (engelsksprogede) rapport fra RAND, hvori der blandt andet peges på Grønland som et muligt sted en sikker deponering af materiale til fremstilling af kernevåben. De afsnit der specielt har interesse for os her i Grønland er fremhævet med grønt.
Tilknyttede tekster:

En snak om ingenting

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. marts 1997

Nogle får straks dollartegn i øjnene. Det gælder flere politikere og enkelte medlemmer af den lille, men vedholdende selvstændighedsgruppe, hvis ønsker om løsrivelse fra Danmark er blevet bremset af Grønlands manglende evne til økonomisk at stå på egne ben.

Kan du bevise det? - Om pressens ugidelige lethed

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 4. marts 1997

Det er sådanne indslag i aftenradioavisen, der får folk til at lytte. Det er journalistik, der mænger sig med de store internationale radio- og TV-stationer, hvor lytter- og seertallet skal maksimeres og tankevirksomheden skal geares til sæbereklamer og midler mod hårtab

Grønlands globale medansvar

Daniel Skifte
Søndag d. 23. februar 1997

Vi skal selv i Grønland afgøre vort globale medansvar, og vi skal selv beslutte om vi kan bidrage til den globale nedrustning på den måde som tankerne har været fremme.

Atom-fængsel et fjernt sted på kloden

Uffe Ellemann-Jensen
Torsdag d. 20. februar 1997

Et af vor tids store trusler er de store mængder af atomvåben, som er et uhyggeligt levn fra Den Kolde Krig. Hvordan skiller man sig af med våbnene - rent praktisk - i takt med at nedrustningsaftaler gør det muligt?

Rossini i Nuuk - om Thule Air Base

Uffe Ellemann-Jensen
Tirsdag d. 18. februar 1997

Ud fra en mere global betragtning vil det være et utroligt fremskridt, hvis der laves en international oplagringsplads for de gamle atomvåben, som skal uskadeliggøres - og hvis det sker i et tæt samarbejde mellem især atommagterne USA og Rusland.

Grønland - verdens navle - om Thule Air Base

Rune Hørby
Torsdag d. 6. februar 1997

Det dobbeltspil de skiftende regeringer har spillet var, efter min mening, en såkaldt "historisk nødvendighed". Flytningen af Thule-beboerne kunne have foregået med større hensyn, en officiel undskyldning fra den danske regering til oprydningsarbejderne efter nedstyrtningen af B-52-flyet kunne have faldet hurtigere, men alt i alt, så var det det bedste for Danmark, det der er blevet foretaget af skiftende regeringer indenfor de sidste 25-50 år.

Godt gået, men ... om Thule Air Base

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 5. februar 1997

Lars Emil Johansen har altså på den ene side opnået væsentlige indrømmelser, mens han på den anden side har måtte acceptere, at et par meget væsentlige punkter må opgives. Han kunne dog næppe have gjort det bedre. Der er nemlig grænser for, hvad Grønland kan opnå i disse rent dansk-amerikanske sager, der kun vedrører Grønland, fordi Pituffik geografisk er et grønlandsk område.

Grønland under sovjetisk styre?

To studerende
Mandag d. 3. februar 1997

. . Alligevel er det en bedre løsning end risikoen for at Grønland ville ende under et kommunistisk/sovjetisk styre og dermed leve under de forhold som de har idag. På den måde har man i det mindste varetaget flertallets interesse. To studerende fra Nørresundby gymnasium i Danmark 3. februar 1997.

Dansk dobbeltspil i atompolitikken

Uffe Ellemann-Jensen
Lørdag d. 1. februar 1997

Dansk dobbeltspil har været ugens hotte emne. Dobbeltspillet foregik i årene op til 1968, hvor der var amerikanske atomvåben i Thule. Det var i overensstemmelse med aftaler og forståelse med den danske socialdemokratiske statsminister H.C.Hansen - hvis parti samtidig førte valgkamp under mottoet "nej til atomvåben på dansk område". Dobbeltspillet var altså i forhold til danskerne.

Bombemål som nabo - om Thule Air Base

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 29. januar 1997

PUNKTUM for undersøgelserne blev sat i fredags. Nu ved vi, hvordan tingene hænger sammen. Vi ved, at befolkningen i Qaanaaq har været brikker i et spil. Små, ubetydelige bønder på skakbrættet. Soldater, man kan ofre for helhedens skyld. For at andre kan overleve.

Denne sag er totalt blæst ud af proportioner - om Thule Air Base

Anders Brix Serup
Lasse Mejer
Onsdag d. 29. januar 1997

Den daværende danske regering burde af principielle grunde ikke have løjet for den danske og grønlandske befolkning. Men omstændighederne tillod desværre ikke andet.

Thule tilhørte slet ikke staten

Anne Knudsen
Mandag d. 27. januar 1997

Thule-folket. Thule Stammen blev anerkendt i dansk lov i 1929 og fik sin egen lokale regering, Fangerrådet. Men det glemte man at tage i ed, da Thules befolkning i 1953 blev flyttet til Qaanaaq. Nu anlægger Thule Stammen sag mod Statsministeriet. Thule-folket har gode kort på hånden.

DUPI-rapporten - om Thule Air Base

Peter Wivel
Mandag d. 27. januar 1997

Forskere som Poul Villaume og Hans Møller Kristensen fra Greenpeace skulle slippes løs i Kremls arkiver, så de kunne dokumentere de sovjetiske planer om en offensiv atomkrig i Europa, sovjetmagtens smagløse afpresningsforsøg, eller f.eks. SF-formanden Gert Petersens langt op i 80'erne fastholdte synspunkt, at USA var "hovedfjenden ", ikke Sovjetunionen.

Lad os stoppe alt det vrøvl om Thule basen og i stedet være lidt stolte . .

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 19. januar 1997

I Danmark troede man, at vi var blevet atomfri zone, og så var de atombevæbnede raketter i virkeligheden bare parkeret lige syd for den dansk-tyske grænse klar til indkørsel den dag det blev nødvendigt

Rejsen til Amerika XX - Holocaust Museet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Jeg ville helst ikke besøge museet. Jeg bliver dårlig - også af at tænke på det. Alligevel skylder jeg læserne at gengive en enkelt oplevelse på museet, som var så mærkelig at jeg en tid troede at den var aftalt og iscenesat

Rejsen til Amerika XVII - Pentagon

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Efter 40 års kold krig, efter al den snak om Reagans stjernekrigsprojekt, de første mennesker på månen, "Star War"'s-film og Space Shuttler, der farer ud og ind gennem jordens atmosfære, så havde jeg forventet et helt andet Pentagon. Nærmest noget i rustfrit stål med hydrauliske døre der glider ud af væggen og klipper dig midt over, hvis du ikke når igennem og den slags

Rejsen til Amerika XVI - Arlington National Cemetary

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

På fotoet her står vi og kigger på et mindesmærke som man fra dansk side har fået rejst i forbindelse med 50-året for afslutningen af Anden Verdenskrig - til ære for 135 amerikanske piloter og besætningsmedlemmer omkommet ved nedskydning over Danmark under Anden Verdenskrig

Rejsen til Amerika XV - Henrik Kaufmann

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Amerikanerne behøvede blot at annullere den del af aftalen fra 1917 i forbindelse med overdragelsen af De Dansk-Vestindiske Øer, hvor de opgav deres krav på Thule-området. Aftalen var kun 30 år gammel og Danmark havde netop gennem 5 år vist sig ude af stand til at opretholde kontakten med kolonien Grønland. Det havde amerikanerne måtte klare for os - ikke bare for "deres eget Thuleområde", men for hele Grønland

Politik er det muliges kunst - om Thule Air Base

Lars Mosgaard
Onsdag d. 6. marts 1996

Vi kunne ganske vist have haft dollars eller rubler i stedet for kroner at købe for. Undskyld mig, men jeg ved godt, hvad jeg personligt synes bedst om, I andre må selv tage stilling. Har Thulebasen oven i købet været med til at undgå den store krig mellem atommagterne, ja, så skal vi vel være ret glade for det i dag!?

Nogle tanker om Thule Air Base (inden hykleriet når historiske højder)

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 4. marts 1996

For få år siden blev 300-400 familier tvangsforflyttet fra et område på Amager i Danmark, fordi der skal bygges en Øresundsbro. Masser af familier oplever den smerte og det ubehag det er at skulle flytte, fordi "samfundet" har behov for det område de bebor. Det kaldes "ekspropriation" og det sker af hensyn til almenvellet. Vi har behov for motorveje, lufthavne, broer - og somme tider har vi også behov for militærbaser.