Generalforsamling for Royal Arctic Line A/S

2008 har budt på store udfordringer for mange brancher, men Royal Arctic Line har formået at komme igennem året med skindet på næsen. Dog er der en tendens til at selvom nettoomsætningen er stigende, så stiger omkostningerne med en større hast.

Torsdag d. 7. maj 2009
Royal Arctic Line  
Emnekreds: Transport.

Onsdag den 6. maj 2009 afholdt Royal Arctic Line A/S generalforsamling for 2009. Der blev ikke ændret i bestyrelsens sammensætning, og det er fortsat direktør Martha Labansen fra KANUKOKA, der står i spidsen for en bestyrelse, der udover formanden, består af: Direktør Kristian Lennert, direktør Tage D. Lennert, generalsekretær Claus E. Nielsen, direktør Bent Østergaard, direktør Ole Frie, og de medarbejdervalgte, havnechef Efraim Tittussen, skibsfører Fritz Ploug Nielsen og kontorchef Mariane Hansen.

I sin mundtlige beretning til generalforsamlingen havde bestyrelsesformand Martha Labansen blandt andet fokus på den nærmeste fremtid:

  • Den økonomiske krise gør det endnu mere vigtigt ikke alene at fokusere på nedskæringer, men også have øjnene åbne for de nye muligheder en krise kan skabe. Selskabet vil i 2009 opdatere den nuværende strategi 2015, og et af fokusområderne vil være udviklingsmuligheder. Uddannelse og kompetenceudvikling af vore medarbejdere er en af hjørnepillerne i selskabet. Ved udgangen af 2008 var antallet af elever under uddannelse 72 - svarende til 11 % af de ansatte i koncernen. Det har gennem året været mærkbart vanskeligere at tiltrække medarbejdere med de fornødne spidskompetencer. Dette understreger blot vigtigheden af at kompetenceudvikle og fastholde medarbejdere gennem løbende uddannelse og træning, sagde Martha Labansen blandt andet.

Ejernes repræsentant, departementschef i departementet for infrastruktur og miljø, Steffen Ulrich-Lynge havde også i sin tale fokus på uddannelse:

  • Landsstyret bifalder den satsning på uddannelse, og det betydelige indtag af elever Royal Arctic Line foretager. Uddannelse og øget viden er vigtig for udviklingen af virksomheden i almindelighed og den enkelte medarbejder i særdeleshed. På sigt vil uddannelsen af grønlandske ledere være til stor gavn for både virksomheden og samfundet, således at man som medarbejder er stolt af, at arbejde for Royal Arctic Line, sagde Steffen Ulrich-Lynge på vegne af Landsstyret.

Men der blev også plads til at minde om at økonomien skal være i orden:

  • Til trods for, at nogle at disse omkostninger er engangsinvesteringer, bør dette område have ledelsens fulde bevågenhed.

På generalforsamlingen blev årsrapporten for Royal Arctic Line A/S fremlagt og udleveret. Hovedtallene for regnskabsåret 2008 er tidligere offentliggjort, og er vedhæftet denne meddelelse sammen med formandens beretning og ejerens tale til generalforsamlingen.

Kilde: Royal Artic Line