Fair kamp eller gidseltagning?

Vi kan ikke frigøre os fra den tanke, at man udnytter den ringe konkurrence på de grønlandske flyruter til at ramme en befolkning, der stort set ikke har andre muligheder end at benytte Air Greenland. Alene den omstændighed gør, at man bør strække sig meget langt for at undgå en konflikt.

Tirsdag d. 21. juli 2009
Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Infrastruktur, Transport, Turisme.

I Grønlands Arbejdsgiverforening har vi normalt respekt for en fair faglig kamp, der er begrundet i de klassiske problemstillinger vedr. løn- og arbejdsforhold. Imidlertid har vi denne gang svært ved at acceptere Air Greenlands kabinepersonales beslutning om at tage et helt samfund som gidsel i den igangværende konflikt.

For det første er det tankevækkende, at man spiller ud med voldsomme lønkrav i en tid, hvor alle ved, at den internationale luftfart generelt er i krise, og at personalet i mange flyselskaber (fx SAS) derfor er parate til at gå ned i løn. Vi kan ikke frigøre os fra den tanke, at man udnytter den ringe konkurrence på de grønlandske flyruter til at ramme en befolkning, der stort set ikke har andre muligheder end at benytte Air Greenland. Alene den omstændighed gør, at man bør strække sig meget langt for at undgå en konflikt.

For det andet er en af årsagerne til medarbejdernes utilfredshed begrundet i forhold, der ligger uden for selskabets kontrol. Vi har stor forståelse for, at kabinepersonalet på Atlantruten føler, at de er fanget i en skattefælde. Når man bor i Danmark, men er skattepligtig i Grønland, kan man ikke trække fx renteudgifter til realkreditlån, pensionsordninger etc. fra i skat, hvilket betyder en reel lønforringelse i forhold til andre faggrupper. Men dette forhold bør løses i et andet forum. I virkeligheden burde der i givet fald være tale om en konflikt med de grønlandske skattemyndigheder frem for med et selskab, der naturligvis ikke kan ændre på skatteloven. Sådanne problemstillinger bør løses uden at tage sagesløse mennesker som gidsler i et omfang, der kan sammenlignes med fiskernes havneblokader.

Vi vil gerne minde om, at Grønland står overfor så store udfordringer i den kommende tid, at en ødelæggende konflikt, der lammer hele vores infrastruktur, er det sidste, landet har brug for. Tværtimod er der brug for ansvarlighed og opbakning fra alle sider, ikke mindst fra erhvervslivets parter.

Vi vil derfor på det kraftigste appellere til, at man vrister sig fri af de fastlåste positioner og vurderer tingene i et nyt perspektiv. Ser tingene lidt oppefra - om jeg så må sige … Brug den nye optimisme, der præger store dele af samfundet, til at samarbejde om konstruktive løsninger i stedet for at fokusere på de ting, der skaber modsætninger.

Kilde: Grønlands Arbejdsgiverforening