Transportkommissionen arbejder for hele Grønland

Med hensyn til Transportkommissionens sammensætning kan det oplyses, at medlemmerne er valgt ud fra deres faglighed, så det er sikret, at Transportkommissionen i sin helhed er i besiddelse af en bred vifte af kompetencer i forhold til kommissionens arbejde.

Torsdag d. 25. februar 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Politik, Råstoffer, Transport.

Transportkommissionen påregner fortsat at kunne aflevere sin betænkning til sommer. Denne tidsfrist er særdeles vigtig for landsstyret, da det er af afgørende betydning, at Transportkommissionen inden for en rimelig tid afleverer sine anbefalinger, så det politiske arbejde herefter kan pågå.

Transportkommissionen er godt i gang med arbejdet med at kigge på det fremtidige trafiksystem for hele Grønland. Transportkommissionen er forankret i det grønlandske samfund, og regionale hensyn indgår i kommissionens arbejde.

Landsstyret er uenig i de tre borgmestres kritik af Transportkommissionen, der på flere fronter har inviteret til åben dialog. Således er alle kommuner inviteret til at indgå i de referencegrupper, der løbende bliver hørt i forbindelse med Transportkommissionens arbejde. Ligeledes er alle kommuner blevet indbudt til et dialogmøde i Kangerlussuaq i slutningen af marts.

Det skal også pointeres, at et af Transportkommissionens medlemmer er direkte udpeget af KANUKOKA.

Med hensyn til Transportkommissionens sammensætning kan det oplyses, at medlemmerne er valgt ud fra deres faglighed, så det er sikret, at Transportkommissionen i sin helhed er i besiddelse af en bred vifte af kompetencer i forhold til kommissionens arbejde.

Landsstyret er på denne baggrund overbevist om, at medlemmerne af Transportkommissionen er i stand til at varetage den opgave, de er stillet overfor i forhold til udarbejdelsen af forslag til en fremtidig trafikstruktur i Grønland.

Landsstyret ser frem til anbefalingerne og glæder sig til et godt og konstruktivt samarbejde med kommunerne, når de politiske beslutninger bagefter skal træffes.