Den arktiske maritime udfordring i de kommende år?

Nu har alle mødedeltagerne sikkert nok af tunge emner på dagsordenen i disse dage – men skulle der mod forventning blive tid og lejlighed til det kan jeg anbefale mødedeltagerne en stille refleksion over nedenstående udfordringer for ALLE de arktiske kyststater og IMO.

Søndag d. 5. september 2010
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Arktis, Internationale spørgsmål, Miljø og natur, Transport.

Som bekendt er Danmark – og dermed udenrigsminister Lene Espersen – formand for Arktisk Råd i disse år. Jeg formoder, at det er een af grundene til Udenrigsministerens besøg i Grønland og møde med Det grønlandske Selvstyre i dagene den 6 og 7 september 2010.

Nu har alle mødedeltagerne sikkert nok af tunge emner på dagsordenen i disse dage – men skulle der mod forventning blive tid og lejlighed til det kan jeg anbefale mødedeltagerne en stille refleksion over nedenstående udfordringer for ALLE de arktiske kyststater og IMO med hensyn til:

At skabe sikker sejlads for den kommercielle transit skibsfart; fx:
 • Internationale sejlruter hvor søkortene er pålidelige i forhold til radar navigering og terrestrisk navigering
 • Internationale sejlruter hvor farvandet er opmålt forsvarligt
 • Internationale sejlruter hvor overensstemmelsen mellem søkortene på ruten og digitale navigeringssystemer som fx GPS er afprøvet og fundet sikker.

  Teste LRIT (Long-Range Identification and Tracking of Ships på ruterne

At skabe en arktisk SAR tjeneste (redningstjeneste) der virker effektivt på en hvilken som helst position gennem hele sejlruten; fx:
 • En arktisk SAR redningstjeneste der fungerer effektivt på en hvilken som helst position på hele sejlruten; uanset nationalitet af nærmeste SAR tjeneste. En ineffektiv arktisk SAR tjeneste (kan skyldes manglende resurser) kan få uoverskuelige konsekvenser for redning af passagerer i skibskatastrofer hvor fx krydstogtskibe er involveret.
 • Teste North Atlantic Vessel Indication System (NAVIS) i praksis på ruterne.
 • Teste AIS i praksis på ruterne

At skabe en sundhedstjeneste, der kan håndtere mange evakuerede passagerer fra et krydstogtskib - eller et boreskib - der forliser i arktisk farvand.

At skabe en arktisk havmiljø beredskabstjeneste, der virker effektivt på en hvilken som helst position gennem hele sejlruten; fx:
 • Specialskibe og udstyr der hurtigt kan dæmme op for havforurening fra et råolietankskib eller et stort krydstogtskib/malmskib der er gået på skær/isfjeld og derpå lækker svær bunkersolie ud i havet..
 • Specialskibe og udstyr der hurtigt kan dæmme op for havforurening fra et offshore oil drill blow out .
 • Specialskibe der kan fjerne den inddæmmede olieforurening.

At skabe en international formaliseret arktisk kendtmandstjeneste som tilbud til krydstogtskibe og skibe der medbringer en ladning der kan skabe havmiljøforurening ved udslip fra skibet.

At skabe internationale træningsfaciliteter for opkvalificering af navigatører, der skal besejle arktiske farvande for første gang.

I den senere tid har de disse her små skibsulykker i arktiske favande, der omtales på Knr.gl, måske vist en trend, der har potentiale til at vokse sig større og større i de kommende år?

Læs også Polarkoden & krydstogtskibe i Arktis